Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nystart för residensstaden vid Vänerns sydspets

Vänersborg har en lång tradition som Västsveriges nav för utbildningsfrågor, myndighetsadministration och offentlig förvaltning. Det är fortfarande starka nischer, men Vänersborg kan även visa på en sund utveckling inom både gröna och blå näringar.

Fram till bildandet av Västra Götalandsregionen var Vänersborg residensstad i Älvsborgs län. Staden är numera huvudsäte för den politiska ledningen i regionen. I Vänersborg finns sedan länge även centrala funktioner inom sjukvård, psykiatri och kriminalvård etablerade i kommunen.
Kommunen är den största arbetsgivaren tätt följd av landstinget. Den starka koncentrationen av offentlig verksamhet bygger på ett gammalt arv som Vänersborg förvaltat under många decennier, men på senare år har även andra näringar börjat växa fram i regionhuvudstaden vid Vänerns sydspets.

Gröna och blå näringar
Sjöfarten har av naturliga skäl alltid varit av betydelse för Vänersborg, då staden är belägen mellan Sveriges största sjö och hamnstaden Göteborg via Göta älv.
Vänersborg är också en mycket lantbruksdominerad kommun med både djurhållning och odling av spannmål som exempel. Samtliga drivs som lokalägda familjeverksamheter.
– I Vänersborg kännetecknas de gröna näringarna framförallt av en hög innovations- och förädlingsgrad, säger kommunalråd Gunnar Lidell.
Ett bra exempel är samarbetet mellan lantbrukarnas ekonomiska förening Biogas Dalsland och Trollhättan Energi. Lantbrukarna bidrar till den hållbara utvecklingen inte enbart genom produktion av gröna produkter, nu har många dessutom anslutit sig till ett nätverk för framställning av biogas ur gödsel som Trollhättan energi säljer som fordonsbränsle.

Skapar levande industriområde
När Holmen Paper avvecklade sin verksamhet i Vänersborg köpte kommunen den attraktivt belägna industritomten på Vargön. Sammantaget har kommunen över 30 hektar mark som kommer att omvandlas till ett levande industriområde med fokus på bland annat miljö och innovation. Företaget Re:new Cell har redan uttryckt starkt intresse för att etablera en storskalig verksamhet inom textilåtervinning på området.
– Det blir en nystart för hela området, som förutom goda vägförbindelser också har en egen hamn. I området finns ett antal andra industriföretag som exempelvis smältverket Vargön Alloys, berättar Gunnar Lidell.
Om utvecklingen går som planerat kan vi nog räkna med minst ett hundratal nya arbetstillfällen på Vargön, ett välkommet tillskott i Vänersborg som nu ser fram emot en nystart med hållbarhet i fokus.