Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nyströmska skolan är en kreativ plats för utveckling och tillväxt

Nyströmska skolan är Söderköpings kunskapscentrum som samlar gymnasieskolan, vuxenutbildningen samt kommunens yrkeshögskoleutbildningar på ett ställe. Att allt finns samlat under samma tak är strategiskt fördelaktigt och ett resultat av att man i mitten av 1990-talet, då skolan etablerades, ville dra nytta av de synergier som skapas genom aktivt utbyte mellan olika studieformer.

Redan på 1980-talet fanns ett stort intresse och behov av att starta en egen gymnasieskola i Söderköpings kommun. Det dröjde dock något decennium innan drömmen förverkligades, och Nyströmska skolan slog upp portarna 1995 med gymnasieskola och vuxenutbildning under samma tak i Söderköpings gamla lasarett. Tanken var redan från början att skapa en studiemiljö präglad av samarbete och kreativitet.

Mångfald skapar kreativitet – och goda studieresultat
Flera av gymnasieskolans nationella yrkesprogram samsas med studieförberedande program på Nyströmska skolan. Elever från ekonomi-, samhällsvetenskapliga respektive naturvetenskapliga programmen möter de yrkesinriktade eleverna på bygg-, fordon-, VVS-, industri- samt vård och omsorgsprogrammen.
Rektor Magnus Ekenblom understryker att det är just mixen av olika intressen, bakgrunder och studieinriktningar som gör skolan till en kreativ plats för utveckling och tillväxt. Samma grundprinciper präglar vuxenutbildningen, där de studerande kan läsa alla kurser som finns inom gymnasieprogrammen. Även grundskoleämnen kan läsas in.
De i skrivande stund aktuella yrkeshögskoleprogrammen berör management inom hotell och besöksnäring, vårdadministration samt stödpedagogik inom LSS. Söderköpings kommun har en lång tradition som besöksort, inte minst tack vare medeltidsarvet, Göta Kanal och St Anna skärgård.
– Kompetensbehovet är stort inom besöksnäringen, och med fokus på innovationer och entreprenörskap går det att utveckla ännu fler möjligheter inom denna nisch. För att få starta en yrkeshögskoleutbildning krävs god uppbackning från näringslivet och det vet vi att vi har inom både turism samt inom vår andra yrkeshögskoleprofil som är vård och omsorg, fortsätter Magnus.

Två decennier av god studiekvalitet
Nyströmska skolan fyller 20 år i år. Två decennier av god studiekvalitet tål att jämföras.
– Vi har lyckats skapa en trivsam miljö som vi ser som en gemensam arbetsplats för både elever och personal. Trivseln spelar en central roll för studieresultaten och vi jobbar aktivt tillsammans för att bibehålla en trygg arbetsplats där man når sina mål. Kunskap om hur vi lyckas delar vi gärna med oss av, säger Magnus Ekenblom.
För att bidra till en bättre skolmiljö ur ett nationellt perspektiv deltar Söderköpings kommun i SKL:s EU-finansierade projekt Plug In, som bygger på forskning kring vilka framgångsfaktorer som finns för en skola. Lärare Anders Svensson från Nyströmska höll i ett mycket uppskattat seminarium under Skolriksdagen i slutet av april på temat färre avhopp från gymnasiet, där den ”Nyströmska modellen” fick föregå med gott exempel,