Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nytänkande finanskoncern skapar trygghet och god långsiktig avkastning

JRS Group är en modern finanskoncern med kontor i Stockholm, Malmö, Monaco och Luxemburg. Ett nytt kontor öppnas nu även i London där gruppen har väletablerade kontakter sedan flera år. JRS har alltid varit en nytänkande aktör. Det första JRS företaget, JRS Asset Management, etablerades som en resurs och samarbetspartner för privatkunder med behov av förmögenhetsförvaltning. Efter hands har gruppen utökats med fler nischade finansföretag med fokus på specifika målgrupper.

Kännetecknande för alla bolag i JRS Group är att man inte tappar kunder.
– Vi är stolta över det skarpa kundfokus som vi har byggt upp under åren, där vi ser till helheten i kundens affärer. Avkastningen är naturligtvis viktig, men att hålla en hög servicegrad och verkligen vara insatt i kundens vardag och behov är minst lika viktigt, förklarar koncernchef Peter Nygren.

Family office med hög servicegrad
JRS Asset Management marknadsförs som ett personligare family office. Precis som det låter så handlar det om förmögenhetsförvaltning med helhetssyn. För att behålla den höga servicegraden har varje kapitalförvaltare maximalt upp till ett 30-tal kunder, oftast familjer som tillsammans vill skapa en bra avkastning på sina tillgångar.
– Att alltid ha tid för våra kunder är det allra viktigaste för oss. De ska kunna ringa till oss och få hjälp i princip när som helst. Dessutom arbetar vi transparent och ger kunden full insyn i hur vi förvaltar deras kapital. För den som vill engagera sig lite extra så finns det möjlighet att själv välja placering, vi är flexibla och strävar efter maximal kundnytta i allt vi gör, berättar Peter Nygren.

Samma tjänster oavsett var kunden finns
JRS Group förvaltar 14 miljarder kronor och har 70 anställda fördelade på kontoren i Stockholm, Malmö, Monaco och Luxemburg. Kontoret i London kommer att sysselsätta ytterligare ett antal personer till en början.
– Det finns många företag som lovar att leverera ungefär samma tjänster som vi, men i verkligheten är det relativt få som kan stå för helheten. Vi erbjuder en rad mervärden för alla våra kunder. Vi utför exempelvis all skatteutredning och deklarerar åt våra kunder utan att fakturera dem för det. Detta är en del av vår heltäckande service som alla kunder tar del av. Det är samma framgångskoncept som vi levererar oavsett var kunderna finns och en anledning till att vi öppnar kontor i London är att vi vill öka tillgängligheten och finnas nära våra kunder.

Ett lyckat framgångsrecept
JRS Asset Management blev utsett till gasellbolag 2012. Peter Nygren tycker det känns extra spännande med tanke på att många kollegor i branschen sett en stadig nedgång under de senaste åren. På frågan om varför det går så bra för just JRS svarar Nygren:
– Vi växer både i antalet kunder och personal. Vi ser fortsatt positivt på framtiden med tillväxtmöjligheter under 2013. Jag tror att vi är framgångsrika för att vi är nytänkande. Vi skiljer oss från mängden och arbetar på ett lite annorlunda sätt. Vi tillämpar exempelvis inte individuella bonussystem. Istället har alla anställda en fast lön som inte går att påverka genom att sälja mer. På så vis säkerställer vi att kunden alltid får tillgång till de absolut bästa lösningarna och detta gör att de stannar kvar hos oss.

Tror på uppgång
JRS behåller gamla kunder, och skapar samtidigt nya relationer. Räntemarknaden kommer att vara tuff under 2013, men Peter Nygren menar att det finns fler intressanta alternativ och tror att 2013 kommer att bli ett bra år med möjlighet till hög avkastning. Nämnvärt är att JRS har förvaltat kundernas kapital med mycket bra resultat under lågkonjunkturen tack vare noggranna riskanalyser och vaksamma placeringar.