Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nytänkande gymnasieskola med hundraåriga anor

Design & Construction College (DCC) är gymnasieskolan för den som vill lite mer med sina studier. Bakom DCC står Hermods, ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag som under de senaste 115 åren format och skapat unika gymnasieutbildningar, kurser och distansutbildningar. Det betyder att DCC vilar på en mycket stark kunskapstradition trots att skolan bara funnits i fem år. DCC finns idag i Malmö, Helsingborg, Stockholm och Västerås med olika programutbud på respektive ort.

De program som sammantaget erbjuds på DCC gymnasieskolor är Hantverk, Handel och administration, El och energi, Bygg och anläggning, Teknik, Estetiska samt Hotell och turism. Skolorna i Helsingborg och Malmö har samma program med stark branschanknytning.
– I Helsingborg och Malmö kan man läsa fem av totalt sju program som finns inom DCC. Med Handel- och administration, El och energi, Bygg och anläggning, Teknik och slutligen Hotell och turism så har vi en bredd som till stor del speglar det regionala näringslivet. Därför är det också viktigt att vi kan förse våra elever med branschkontakter, förklarar Marie-Louise Kondrup, skolinformatör.

Bästa skolan i Malmö
Kännetecknande för de fyra gymnasieskolorna är goda näringslivskontakter som möjliggör skarpa samarbeten med reella projekt. Studenterna får besöka företag och knyta viktiga kontakter tidigt under sin utbildning och får på uppdrag av företagen genomföra olika projekt som de därefter betygssätts på. Projekten kan också motivera företagen till att uppmärksamma duktiga studenter och potentiell arbetskraft.
– Skolan etablerades i Helsingborg för två år sedan. I Stockholm, Malmö och Västerås har vi funnits lite längre. Vi ser dock redan nu att det nytänkande som vi vågar integrera i den dagliga verksamheten i DCC verkligen gör skillnad. Vi har på mycket kort tid lyckats etablera en stark ställning där DCC i Malmö exempelvis blivit utsedd till den bästa gymnasieskolan i kommunen. Det tycker vi naturligtvis är väldigt roligt och vi ser det också som ett kvitto på att det vi gör ger något värdefullt till samhället, säger Marie-Louise Kondrup.
En av de tidigare bygglärlingarna från DCC i Malmö har också blivit utsedd till Årets bygglärling.

Utbildar för jobb
Huvudmannen Hermods värnar om att gymnasieskolan ska stå på en vetenskaplig grund med verklighetsbaserade projekt. Det betyder att akademi, näringsliv och samhälle möts och nyanserar alla utbildningar på DCC.
– Vi utbildar inom framtidsbranscher med starkt fokus på samverkan med företag och samhälle. Vi utbildar för att eleverna ska få jobb, om det är målet med studierna. För den som vill gå vidare med högskoleutbildning erbjuder vi valbara kurser som ger högskolebehörighet. Det kan vara en extra trygghet om man mitt i sina studier skulle ändra sig och kanske se vidare studier som ett attraktivt alternativ, poängterar Marie-Louise Kondrup.