Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Nytt globalt innovationscenter för framtidens logistiklösningar etablerat i Ljungby

Det kommer att ställas mycket högre krav på framtidens logistikföretag när det gäller miljömedvetenhet. Många av dagens aktörer i logistikbranschen har börjat rusta upp redan nu och där gröna lösningar spelar en allt större roll. Detsamma gäller även för Kalmar Mobile Equipment, en division inom Kalmar och Cargotec, ett globalt företag som tillhandahåller avancerade lasthanteringslösningar till kunder världen över.

Cargotec bygger på anrika, starka varumärken som Kalmar, Hiab och MacGregor. De är alla världsledande inom sina nischer, vilket gör att Cargotec är en av världens främsta leverantörer av lasthanteringsutrustning. Då den tekniska utvecklingen idag går väldigt snabbt har Kalmar och Cargotec för avsikt att fortsätta vara med och påverka och driva utvecklingen framåt i branschen.

Från Ljungby till världen
Dan Pettersson är divisionschef för Kalmar Mobile Equipment, en del av Cargotecs affärsområde Kalmar. Divisionens globala säte finns i småländska Ljungby. Här utvecklas och tillverkas logistiklösningar för containerhantering och tung industri. Det kan vara lösningar både för marinindustrin men kan även vara lösningar för industrier med omfattande materialflöden.
– Här i Ljungby är vi specialiserade på mobila lösningar för tunga lyft. Tunga gaffeltruckar samt containerhanteringslösningar är vi bäst på. Vi har en marknadsledande position globalt för detta produktsegment och vi jobbar med ständig utveckling för att behålla den positionen, säger Dan Pettersson.
– Vi är med när nya marknader växer fram, vi vågar satsa och vara på plats tidigt. Jag tror att det är vår främsta konkurrensfaktor tillsammans med vårt väletablerade varumärke. Vi breddar också vår produktportfölj med nya lösningar för att även fortsättningsvis ligga i framkant.

Lyfter innovationstänk
I Ljungby har Kalmar precis etablerat ett helt nytt innovationscenter. En investering på cirka 200 miljoner för att säkerställa framtidens affärer och med kundens behov och möjligheter i fokus. Innovationer och att driva utvecklingen i branschen framåt har alltid varit centralt i Kalmars verksamhet. Detta blir nu ännu tydligare i och med det nya innovationscentret i Ljungby.
Ny teknik, nya affärsmodeller, ett helt nytt arbetssätt och nya samarbeten kommer öppna upp helt nya möjligheter för Kalmar och Cargotec. Att centret byggdes just i Ljungby visar att det finns en stark framtidstro kring orten, regionen och fortsatt utveckling av verksamheten i Sverige.
– Vi vill fortsätta växa från Ljungby och nå ännu fler marknadsandelar. I dagsläget har vi mellan 20 – 40 procent av världsmarknaden, beroende på applikation och produkt. Det är klart att vi vill fortsätta vår förflyttning och utvecklas. Innovationscentret är en tydlig investering i den riktningen, betonar Dan Pettersson.