Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Nytt introduktionsprogram ger starkare chefer

Att hållbarhet är viktigt för de samverkande verksamheterna inom Myndighetsnätverket i Sundsvall märks i flera avseenden. Nätverket har etablerats främst för att dra nytta av varandras kompetens och resurser. Gemensamma utbildningar är ett tydligt exempel på resursbesparing och med chefsintroduktionsprogrammet ska nya chefer stärkas genom hela nätverket.

Hållbarhet ligger i tiden och är tätt förenat med allt större ansträngningar för att förbättra, modernisera och effektivisera verksamheter. Inom tillverkningsindustrin eftersträvas hög produktionskapacitet och korta ledtider i kombination med hög kvalitet. Samma princip gäller egentligen för alla typer av verksamheter idag, tjänster ska vara mer tillgängliga och utföras mer effektivt till nytta för alla parter.
Myndighetsnätverket visar med det egenutvecklade chefsintroduktionsprogrammet att man satsar på att skapa hållbarhet i medlemmarnas organisationer över tid, med starka och väl rustade chefer. Under ett år får nya första linjens chefer på CSN, Bolagsverket, Länsstyrelsen, Mittuniversitetet och SPV genomgå ett omfattande introduktions- och utvecklingsprogram för att få insikt om ledarskap inom staten.

Större kraft i samverkan
Myndighetsnätverket har utvecklat chefsintroduktionsprogrammet för att komplettera de chefsprogram som redan tillämpats under en längre tid inom några av myndigheterna.
– Varje myndighet är lite för liten för att kunna driva ett större introduktionsprogram här i Sundsvall, men tillsammans kan vi göra en mycket mer kraftfull satsning, poängterar Elisabeth Kjellberg, som ansvarar för planering och genomförande av chefsintroduktionsprogrammet vid sidan av sin roll som verksamhetsutvecklare på Bolagverket.
Som en del av det nya programmet får alla nya chefer en mentor från en annan myndighet inom nätverket än sin egen. En viktig del av programmet omfattar således att göra en bra matchning mellan adepter och mentorer.
Andreas Söderstedt är som ny chef på CSN:s it-avdelning en av deltagarna i programmet. Han bekräftar att satsningen fått en bra start och att det känns förmånligt att få delta. Med en mentor från Bolagsverket har Andreas fått insikt i en annan myndighets verksamhet och många likheter kan dras med arbetet inom CSN.
– Jag känner ett stort stöd från mentorn och har även börjat bygga upp ett nätverk av chefskollegor från andra myndigheter som jag kan bolla frågor med vid behov. Programmet ger en möjlighet till kompetensutbyte över myndighetsgränserna och främjar förnyelse, menar Andreas.

Långsiktig chefsförsörjning
Chefsintroduktionsprogrammet bidrar till utveckling inom chefsrollen men också till idéer som kan främja verksamhetsutveckling inom de olika myndigheterna, vilket naturligtvis bidrar till ökad hållbarhet på sikt. Programmet är också en del av arbetet för att skapa en långsiktig chefsförsörjning i regionen, och samtidigt motiveras mentorerna i sina roller.
– Som mentor upplever jag att jag kan utvecklas i min egen chefsroll. Kunskapsutbyte borde alltid uppmuntras och den insats som nu görs inom Myndighetsnätverket kan mycket väl fungera som inspiration för andra verksamheter att tänka i samma banor, kommenterar Mats Åkerlund, mentor och HR-chef på Hovrätten för nedre Norrland, med lång erfarenhet av att arbeta inom staten efter att bland annat ha arbetat på SPV.