Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nytt lågenergihus i Fjugesta

Lekebergsbostäder förstärker Lekeberg som attraktiv boendekommun. Tack vare det nya lågenergihuset som byggs i Fjugesta får kommunen ett välkommet tillskott av nya hyresrätter med centrumnära läge. Intresseanmälningar rasar in och redan till hösten ska de 16 nya lägenheterna stå klara.

God tillgänglighet med öppna planlösningar och hiss präglar det nya lågenergihuset i centrala Fjugesta. Nybygget är ytterligare ett steg i utvecklingen av sunda flyttkedjor i Lekebergs kommun där efterfrågan på hyreslägenheter fortsätter att öka. Det märks inte minst genom att Lekebergsbostäders bestånd om nära 400 lägenheter är fullt uthyrt sedan flera år tillbaka.
– Intresset har helt klart ökat för Lekeberg som attraktiv boendekommun. Det ställer naturligtvis krav på bostadsmarknaden och på oss som allmännyttigt bostadsbolag, kommenterar Sören Skårsjö, vd på Lekebergsbostäder.

Satsar på tillgänglighet
För fyra år sedan satsade Lekebergsbostäder på nybygge i kommunens centrala delar. Nu görs ytterligare en betydande satsning genom lågenergibygget, närmare bestämt ett punkthus med 16 välutrustade lägenheter. Även den här gången gäller hög boendestandard med väl valda material och genomgående hög teknisk nivå.
– Målgruppen är framförallt äldre som kanske bor i villa idag men som vill flytta närmare centrum med ökad tillgänglighet. Vi vänder oss till alla som söker ett bekymmersfritt boende och bidrar samtidigt till ökad rörlighet på bostadsmarknaden, fortsätter Sören Skårsjö.
Samtliga lägenheter får inglasad balkong eller uteplats. Närmaste grannar är en livsmedelsbutik samt torget i Fjugesta centrum, med andra ord bästa tänkbara läge ur tillgänglighetssynpunkt.

Lyfter långsiktig hållbarhet
Förutom att de är energieffektiva och bidrar till miljömässig hållbarhet möjliggör de nya lägenheterna även ett stort lyft för den sociala hållbarheten i kommunen. Till skillnad från många andra landsortskommuner ökar Lekebergs befolkning.
För att kommunen ska kunna vara fortsatt attraktiv för inflyttning krävs tillgång till bra boende. Sören Skårsjö sammanfattar det som att när man bor bra mår man också bra, något som Lekebergsbostäder tar fasta på.