Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Nytt landmärke växer fram i Eksjö

Eksjöbostäder satsar på nyproduktion.
110 lägenheter ska byggas i området Lunden i tre olika hus.
I maj 2016 blir det inflyttning i ett sexvåningshus som blir stans högsta bostadsbyggnad.

Totalt handlar det om tre hus med kombinationen betongstomme och träpanel – allt för att hålla fast vid de gamla traditionerna i trästaden Eksjö som i och med detta också får en helt ny stadsport.
Det var arkitektkontoret i Jönköping som vann tävlingen om att få rita husen och det är PEAB som är totalentreprenör till bygget.

Samtliga lägenheter uthyrda
I den första etappen blir det 28 lägenheter som kommer att kosta 5800–7100 kronor för tvåorna och 8500-8900 kronor för treorna, inklusive värme och vatten. Det kommer att finnas parkeringsdäck med carport samt garage och samtliga lägenheter är uthyrda.
Eksjöbostäders VD Maria Lund, som efterträdde Thorbjörn Hammerth i september, tycker det ska bli spännande att se hur bygget vid Lunden utvecklas.
– Jag tycker att det är viktigt att vi skapar tillväxt i Eksjö och att vi har bra boende att erbjuda. Lunden är en del i det hela. 52 procent av våra bostadssökande kommer utifrån vilket tyder på att det finns ett stort intresse för att flytta till kommunen, säger Maria Lund.

Generationsväxling i stan
En anledning till detta är en generationsväxling som sker just nu. Många går i pension på stadens sjukhus och regementet I12, och nya personer ska anställas. Och för Eksjös del har det visat sig att många vill bo där de jobbar. Eksjö har omkring 3000 inpendlare i dagsläget och här finns arbetsgivare som till exempel Polisen och Tingsrätten.
I etapp 2 av Lunden blir det 36 lägenheter och beslutet om uppstart fattades i september. Däremot har inga beslut tagits om etapp 3 men planen är att ytterligare 46 lägenheter ska byggas. Totalt handlar det om 110 lägenheter till en kostnad av ungefär 100 miljoner kronor.
– Planlösningen är inte gjord för etapp 3 ännu men vi vet att det finns intresse för enrumslägenheter också, säger Maria Lund och fortsätter:
– Vi lägger stort fokus på hållbart byggande i och med att vi är miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad. Det som bedöms är kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Vill se tillväxt
Maria Lund kommer närmast från en tjänst som teknisk chef på Sävsjö kommun och jobbade tidigare för Banverket produktion.
Hon har en vision inför sitt nya uppdrag som VD för Eksjöbostäder och Eksjö Kommunfastigheter.
– Jag har ambitionen att personalen ska trivas och att vi skapar kundnytta och tillväxt. Tillväxten skapas ju också av att vi har attraktiva lokaler. Och då handlar det inte bara om bostäder. Skolmiljön och bra äldreomsorgslokaler utgör en del av dragningskraften.
Eksjöbostäder har inte haft ett så stort byggprojekt som Lunden sedan början av 1990-talet och parallellt med Lunden-projektet pågår ett annat stort projekt där man renoverar balkongpartier och byter fönster i Stocksnäsområdet.