Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Nytt näringslivsprogram stärker Gävle

I Gävle har 350 företag och ett 30-tal andra organisationer tillsammans med Gävle kommun arbetat fram ett nytt handlingsprogram för utveckling av det lokala näringslivet. Programmet gäller för den kommande treårsperioden och grundas på att Gävle ska uppfattas som en av landets mest attraktiva platser för företag, ha en framgångsrik kompetensförsörjning och att Gävle kommun ska erbjuda en förstklassig service i jämförelse med andra kommuner i regionen.

Norrlands äldsta stad har vuxit ur sin småstadskostym. Gävle står nu inför många nya utmaningar och möjligheter i samband med att man närmar sig 100 000 invånare. Kommunen har för avsikt att ta vara på alla tillväxtmöjligheter som finns och arbetar målmedvetet med nya åtgärder som ska stärka både befintliga och nya företag som väljer Gävle som etableringsort. Det nya näringslivsprogrammet är en del av ett långsiktigt arbete för att öka attraktionskraften för Gävle.

Understryker tydlighet
Utbildningsanordnare, myndigheter, kommunen och näringslivet står eniga om att Gävles framtid som attraktiv boende- och verksamhetsort bygger på förmågan att behålla och locka framgångsrika företag. För att lyckas med det krävs en hel del arbete gällande bland annat företagsservice, kompetensförsörjning och tillgång till attraktiva bostäder.
– Ett första steg i det långsiktiga utvecklingsarbetet är att vi måste bli bättre på att kommunicera med vårt näringsliv, det finns mycket kraft och energi som gynnar stadens tillväxt. Våra företag har valt att etablera och utveckla sina respektive verksamheter här. De har redan identifierat saker som är attraktiva med Gävle och det ska vi ta tillvara på och utveckla ännu mer, säger Tove Elvelid, förvaltningschef för Näringsliv- och arbetsmarknad Gävle.
Näringslivet efterfrågar dialog men också tydlighet från kommunen och politiken. Ambitionen är att de näringslivspolitiska målen ska peka ut riktningen och att dialogen ska öka med näringslivsprogrammet som grund.

Infrastruktur, utbildning och entreprenörskap
Tove Elvelid förklarar att kommunen arbetar på många sätt för att stärka näringslivet. Infrastruktur, utbildning och entreprenörskap är viktiga utvecklingsområden. Gävle har ett bra läge och det finns en god infrastruktur. Att det nu byggs dubbelspår hela vägen mellan Uppsala och Gävle öppnar upp för en större arbetsmarknadsregion som möjliggör ökad pendling men det påverkar också godsflöden.
En annan viktig fråga för hela Gävleborg är utbildning.
– Tidigare fanns stora arbetsmöjligheter även för den som saknade högre utbildning. Idag är läget annorlunda, konstaterar Tove Elvelid. Det handlar om att skapa en kultur där högre utbildning utgör ett naturligt inslag.
Att utveckla entreprenörskapet är också viktigt. Tove Elvelid är mycket stolt över att Gävle är Sveriges främsta kommun vad gäller ungt företagande. Det bådar gott inför framtiden där Ung Företagsamhet Gävleborg enligt Tove gör ett fantastiskt arbete.
Avslutningsvis säger hon:
– Allt det vi redan har kommer vi att fortsätta att förädla för att göra Gävle ännu mer konkurrenskraftigt, näringslivsprogrammet är en bra början för det.