Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Nytt produktionsrekord för Sveriges sydligaste underjordsgruva

Zinkgruvan Mining är Sveriges sydligaste underjordsgruva och ökar kontinuerligt produktionen. Under 2014 slogs ett nytt produktionsrekord.
Gruvföretaget ligger i samhället Zinkgruvan två mil utanför Askersund och sex mil söder om Örebro.
– Vi har 158 års erfarenhet av malmbrytning och våra malmreserver räcker i minst 15 år till, säger Monika Andersson, kommunikatör på Zinkgruvan Mining.

Zinkgruvan har varit i kontinuerlig drift sedan 1857 och är idag ett modernt gruvföretag som bryter och förädlar zink, bly och koppar i världsklass.
– Det som lämnar gruvan är finkornigt metallkoncentrat, som ser ut som mörk sand. Vi anrikar malmen och fraktar den till kunder framför allt i Norden och Västeuropa, där den smälts ned i smältverk, berättar Monika Andersson.
Den främsta produkten är zink som bidrar till ett mer hållbart samhälle genom att ingå i rostskydd. Zink är också ett livsviktigt näringsämne för människor.
2004 blev Zinkgruvan en del av koncernen Lundin Mining, en expanderande internationell koncern med gruvor på fyra kontinenter med fokus på basmetaller.
– Sedan Lundin Mining köpte gruvan har vi haft en jättepositiv utveckling. Produktionen har gått upp 60 procent och vi kan erbjuda 100 fler arbetstillfällen än 2004, berättar Monika Andersson.
Företaget sysselsätter idag 360 anställda, varav cirka 200 jobbar under jord.

Över 1100 meter djup
Under åren har gruvan blivit djupare och djupare och under 2014 nådde den ett djup på 1140 meter. I slutet av 2010 stod en bilramp färdig från markytan till 350-meters nivån och vidare ner i gruvan. Det går också att ta sig ner i gruvan med hiss.
Säkerhetsarbetet är en viktig del i Zinkgruvans verksamhet.
– Man kan inte driva en gruva utan att ha fokus på säkerhet och miljön. Samhället har stora krav på vår verksamhet och det måste vi leva upp till och helst överträffa, säger Monika Andersson.

En viktig samhällsaktör
Zinkgruvan Mining är den största privata arbetsgivaren i sin hemkommun. Varje gruvarbetare genererar i ytterligare tre arbetstillfällen i form av entreprenörer, leverantörer etc.
– Gruvan betyder mycket för regionen, konstaterar Monika Andersson. Vi arbetar också aktivt med att stötta lokalsamhället genom sponsring, samarbeten och stipendier. Vårt mål är att kontinuerligt öka produktionen samtidigt som vi fortsätter att prioritera miljö, säkerhet och hållbarhet.