Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Nytt teknikcenter lockar ingenjörer till Kongsberg Automotive

Scania, Volvo Lastvagnar och Volvo Personvagnar är tre tunga namn inom den globala fordonsindustrin. Kongsberg Automotive i Mullsjö levererar sedan länge växelföringssystem till alla tre. Företaget har en lång och brokig historia bakom sig, kantad av innovationer som revolutionerat marknaden. Det spinner man vidare på genom att etablera ett nytt teknikcenter för forskning och utveckling i Mullsjö.

Den Mullsjöbaserade fabriken var världens första tillverkare av komfortsystem för bilsäten, det vill säga stolsvärme, som redan 1971 började integreras i Saabs dåvarande modeller. Tillverkningen av stolsvärmesystem har nu förvisso flyttat till annan ort, men Kongsberg Automotive ligger fortfarande i framkant när det gäller utveckling av framtidens system inom fordonsindustrin. För verksamheten i Mullsjö är det växelföringssystem som gäller.

Höjer utbildningsnivån i regionen
Kongsberg Automotive har under de senaste åren successivt börjat bygga upp ett teknikcenter i Mullsjö. Stora delar av koncernens utveckling har koncentrerats till den lilla orten några mil norr om Jönköping och bidrar således till att höja utbildningsnivån i regionen avsevärt. Som exempel har Kongsberg Automotive under de senaste tio åren gått från ett 60-tal ingenjörer till över 140.
– Vi ligger i teknikens framkant sedan många decennier och vi måste fortsätta stå för utveckling. Det är naturligtvis en ständig kamp att behålla och attrahera ingenjörer och speciellt på en mindre ort, men med vår satsning på teknikcenter kan vi vara ett attraktivt alternativ för ingenjörer som söker nya utmaningar, säger Joachim Magnusson, Executive Vice President, Driveline Systems.
Ungefär 30 miljoner kronor har investerats i arbetsmiljön på mindre än ett år. Innan teknikcentret fanns på plats satt ingenjörerna utspridda på området, att skapa en gemensam plats under ett tak var ambitionen och så har det också blivit. Idag kan utvecklingsingenjörer samverka med såväl operativ personal som trainees.

Koncernens utvecklings- och IT-center
För att rekrytera personal till framtidens arbetsplats vid Kongsberg Automotive jobbar man aktivt med både traineetjänster och studentprojekt. Företaget håller även koll på hemvändare med rätt kompetens.
– Att vi satsat så pass mycket på teknikcenter har naturligtvis fått mycket uppmärksamhet i media och det har bidragit till ett märkbart större intresse för vår fabrik som arbetsplats. Vi har ungefär 550 anställda totalt varav drygt 140 är ingenjörer. Utvecklingssidan är en av de mest omfattande inom koncernen, ungefär en tredjedel av alla som arbetar inom R & D sitter i Mullsjö, berättar Joachim Magnusson.
De centrala funktioner som finns i Mullsjö kräver starka samarbeten med högskolor och universitet. Mullsjöanläggningen, tillsammans med ett kontor i Sisjön i Göteborg, är nämligen ett av koncernens viktigaste center för inköp och IT också. För att trygga kompetens ur ett mer långsiktigt perspektiv är Kongsberg Automotive även involverade i Teknikcollege.

Framtiden avgörs av innovationskraften
Framtiden för Kongsberg Automotive, liksom för alla teknikintensiva företag, avgörs av hur innovativa man är. För just Kongsberg Automotive kretsar mycket kring processutveckling och automation.
Företagets omsättning är omkring en miljard kronor, enbart omfattande verksamheten i Mullsjö. Det medför inte minst ett stort ansvar för ortens framtida utveckling, eftersom många arbetstillfällen och en stor del av skatteintäkterna tryggas av Kongsberg Automotive.
– Vår tillväxt är förenad med en trend där fordonsindustrins underleverantörer får ett större utvecklingsansvar. Vår roll är tydligt avgörande för fordonsindustrins fortsatta utveckling, säger Joachim Magnusson som avslutning.