Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022

Nytt utbildningscenter på Rindö stärker Ostkustens rederier

Öckerö Maritime Center, ÖMC, har utvecklats till en komplett utbildningspartner för den moderna sjöfarten. Med bästa tänkbara utgångsläge i Göteborgs skärgård når man förvisso en rikstäckande marknad, men för at underlätta för kunder på Ostkusten har ÖMC nyligen öppnat en filial på Rindö i Stockholms skärgård. Härifrån nås inte bara Stockholmsrederierna, utan även andra viktiga nyckelkunder som verkar inom det marina med bas i Stockholmsregionen.

Utvecklingen av heltäckande säkerhetsutbildningar för sjöfolk började på Öckerö för snart 20 år sedan. I samband med att ÖMC grundades fick den svenska sjöfarten inte bara utökad tillgång till de certifierade utbildningar som krävs för att få bedriva marin verksamhet, utan även högkvalitativa utbildningar som bidrar till att lyfta hela verksamheten till en ny nivå. Nu förstärker ÖMC erbjudandet genom att etablera ett kompletterande utbildningscenter på Ostkusten.

Komplett utbildningscenter på Rindö
Eftersom kursdeltagarna kommer från hela Sverige, samt även från andra länder beroende på avtal och typ av utbildning, har man trots ständig utveckling blivit trångbodda på Öckerö.
– För Stockholmsrederierna underlättar det om vi finns närmare dem, och när vi såg möjligheten att få hyra en lämplig lokal på Rindö så tvekade vi inte, säger ÖMCs styrelseordförande Bo Michelson. Det ger oss enorma utvecklingsmöjligheter.
– På Rindö har vi möjligheter att utveckla ett komplett utbildningscenter i samma anda som på Öckerö. Vi har redan byggt en övningskaj med Vikings evakueringssystem och anlagt ett modernt brandfält på Rindö, det såg vi som nödvändigt om vi ska kunna hålla utbildningar i egen regi och med lika stor flexibilitet som på Öckerö, förklarar Janne Johansson, vd på ÖMC.

Möter större behov med ökad tillgänglighet
Enligt det så kallade Manilaavtalet från 2012 måste alla som arbetar på sjön förnya sina certifikat gällande säkerhetsutbildning vart femte år. Det innebär att alla som arbetar ombord på fartyg måste genomgå utbildningen innan årsskiftet 2016/2017.
ÖMC har utvecklat en specialutbildning för att möta behovet. Det är en utbildning på fem dagar som underlättar för såväl kursdeltagaren som arbetsgivaren, då kursen uppfyller alla krav men samtidigt är mer effektiv och tar mindre tid i anspråk.
– Vi kommer att hålla kursen både på Öckerö och Rindö, och därmed ökar vi tillgängligheten. Det är mycket uppskattat bland rederierna, som redan börjat teckna upp flera veckor för att utbilda hela besättningen hos oss. Vi har i dagsläget avtal med ett tiotal rederier för utbildning av deras besättningar, och med Rindö räknar vi med fler avtalskunder, säger Janne Johansson avslutningsvis.