Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Nytt utbildningskoncept vid Tekniska Högskolan i Jönköping för ökade samarbeten med näringslivet

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) har tagit fram ett nytt utbildningskoncept där entreprenörskap och tydlig näringslivsanknytning ska genomsyra samtliga program framöver. Högskolan i Jönköping benämns ofta som en av landets mest näringslivsinriktade högskolor med ett stort antal etablerade näringslivskontakter, skarpa samverkansprojekt och tillgång till hundratals fadderföretag för framtida samarbeten. JTH förtydligar ambitionen där samverkan med samhälle, näringsliv och andra akademiska institutioner – både i Sverige och internationellt – är av högsta prioritet.

Grunden i det nya utbildningskonceptet är den genuina entreprenörsanda som kännetecknar små- och medelstora företag. Jönköping är en företagstät region där de mindre företagen dominerar, samtidigt finns här flera av landets mest framgångsrika företag med flera hundra anställda.
– Vi har arbetat med grunderna till konceptet sedan 1995, entreprenörskap och näringslivsanknytning är därför inget nytt för oss, säger utbildningschef Patrik Cannmo. Det som är nytt är att alla program vid JTH involveras. Under hösten 2013 sjösätter vi också en ny idé med en näringslivsförlagd kurs (NFK) som införs på samtliga utbildningsprogram.
Kursen kommer att hållas ute på företag med verkliga scenarion direkt kopplade till relevanta moment i utbildningen. NFK är den mest påtagliga konkreta förändringen i utbildningskonceptet, men även fadderföretagsverksamheten kommer att få ett lyft under 2013.
– Att arbeta med fadderföretag är inte heller något nytt, men vi kommer att arbeta mer inriktat mot varje enskilt företag framöver. Nästa steg är att införa projektbaserad undervisning i samtliga program, då studenterna får ta sig an verkliga problemställningar ute på företag eller projekt som levererats in till skolan från någon av våra företagskontakter, fortsätter Patrik Cannmo.

Sapa Profiler anslutna till ny kurs
Sapa Profiler i Vetlanda har länge varit fadderföretag och en viktig samarbetspartner för JTH.
– Vi har anslutit oss till den nya näringslivsförlagda kursen, NFK, med start hösten 2013. Vi är med främst för att skapa långsiktiga relationer och trygga framtida arbetskraft, men vi ser även samarbetet som en möjlighet att få vara med och forma framtidens tekniska utbildningar, säger Magnus Olofsgård från Sapa Profiler.
Sapa Profiler är med och utformar nya program samt omformar befintliga utbildningar. Med representanter i ledningsgruppen för de två masterprogrammen i Produktutveckling, Industridesign samt Produktutveckling och material, har företaget goda möjligheter att vara med och påverka framtidens utbildningar där teori varvas med praktik. Olofsgård fortsätter:
– NFK är vad vi har väntat på, en möjlighet som vi sett fram emot där vi får vara med och påverka i ett tidigare skede. På sikt ser jag möjligheter att korta ner vårt traineeprogram eftersom framtida medarbetare redan genomgått de fundamentala processerna på plats tack vare NFK. Man kan säga att vi får möjligheter att påbörja rekryteringsprocessen mycket tidigare, redan under ingenjörernas studietid. Vi är medvetna om den skarpa konkurrens som råder gällande just ingenjörer, därför satsar vi på att vara med från början.

Studenter väljer JTH
Ingenjörsstudenterna Jessica Nylund (Byggnadsteknik) och Paulina Bertilsson (Maskinteknik) berättar att de valt JTH just därför att skolan har så pass väletablerade näringslivskontakter.
– Högskolans samverkan med näringslivet innebär enorma möjligheter för oss studenter då vi kan knyta kontakter med våra framtida arbetsgivare redan under studietiden. Eftersom vi arbetar med verkliga projekt och problemställningar som finns ute på företagen är vi väl rustade då vi ska ta en anställning, säger Jessica Nylund.
Paulina och Jessica är ordförande respektive vice ordförande i Utbildningsutskottet inom studentföreningen HI TECH vid JTH. Båda anser att den starka näringslivsanknytningen bidrar till att studierna blir roligare.
– Att få arbeta med verkliga case är motiverande och lärorikt. Det gör att vi kommer närmare vår nisch inom näringslivet och vägen till framtida anställning känns betydligt kortare, kommenterar Paulina Bertilsson.

Fakta
Utbildning: Högskoleingenjörsprogram, teknologie kandidatprogram, kandidatprogram i teknikens tillämpning, teknologie masterprogram, högskoleprogram, yrkeshögskoleprogram, tekniskt basår, fristående kurser på campus och webbaserade. Masterprogrammen ges på engelska.
Utbildningskonceptet ger studenterna ett helhetsperspektiv, där entreprenörsanda, näringslivsanknytning och internationalisering ät nyckelord. Vid sidan av fördjupade tekniska kunskaper inom huvudområdet är ledarskap och kommunikation, affärsmässighet och hållbar utveckling viktiga delar i konceptet.
Forskningsmiljöer: Forskningen bedrivs i huvudsak inom fyra forskningsmiljöer med den gemensamma inriktningen Industriell produktframtagning i samverkan. De fyra forskningsmiljöerna är: Produktutveckling, Material och tillverkning, Industriell produktion och Informationsteknik. Forskningsmiljön Bebyggd miljö är under uppbyggnad.
Forskarutbildning: Forskarskolan i Industriell produktframtagning har fokus på de tre forskarutbildningsämnena: maskinkonstruktion, material och tillverkningsprocesser samt produktionssystem.

Kontakt:
Tekniska Högskolan i Jönköping,
Box 1026, 551 11 Jönköping.
Telefon: 036-10 10 00
E-post: info@jth.hj.se
www.jth.hj.se