Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Nytt utvecklingsbolag tar helhetsgrepp om företagarservice och besöksnäring i Karlskrona

Företagsservice, besöksnäring och marknadsföring av Karlskrona som attraktiv kommun för både företagande och rekreation har samlats i ett gemensamt bolag för att skapa ännu bättre samspel mellan de olika verksamheterna. Utveckling i Karlskrona AB ska precis som företagsnamnet utlovar bidra till lokal utveckling. Enbart med Stena Lines Polenfärjor kommer en halv miljon besökare varje år till Karlskrona. Här finns landets enda marinbas och stadskärnan utgör ett av UNESCO:s listade världsarv. Hela Karlskrona centrum är byggt på öar i en fantastisk skärgårdsmiljö, här finns upplevelser för alla oavsett ålder och intressen.

Att utveckla besöksnäringen är en del av uppdraget för Utveckling i Karlskrona AB. Det kommunala bolaget är en partner för företag inom alla branscher och erbjuder service för de riktigt stora såväl som de mindre aktörerna.

Satsar 15 miljoner kronor på besöksnäringen
Bengt Lingman är VD för det nystartade Utveckling i Karlskrona AB och kommunens fastighetsbolag Kruthusen Företagsfastigheter AB. Han understryker kommunens starka strävan att lyfta besöksnäringen till nya höjder, bl.a. med samfinansiering av evenemang som lockar besökande till regionen.
– Vi satsar15 miljoner kronor under tre år på att utveckla besöks- och upplevelsenäringen här i Karlskrona. Vi har sedan länge ett välbesökt marinmuseum här i kommunen, nu byggs ett ubåtsmuseum under tak som komplement till detta. Det blir världens andra ubåtsmuseum där man får gå in i fartygen och uppleva allt på riktigt, det första ligger i Chicago. Under 2014 ska allt vara klart och det kommer att ha bli en hel del evenemang kring öppnandet av museet.
Det här är ett exempel på vad som görs, det finns en rad andra projekt i pipelinen som exempelvis förberedelser inför Melodifestivalens första deltävling 2013 som hålls i Karlskrona. Att besöka Karlskrona är en upplevelse i sig, eftersom staden är ett världsarv och uppbyggd på öar i en fantastiskt vacker skärgårdsmiljö. Samtidigt finns det rika skogsmiljöer att vandra i och upptäcka.

ABB investerar över 2 miljarder på Verkö
ABB High Voltage Cables genomför den största investeringen som företaget någonsin gjort i Karlskrona i samband med kraftig utbyggnad av fabriken. ABB genomför nu en omfattande byggnation om cirka 42 000 kvadratmeter produktionslokaler samt 4 000 kvadratmeter kontor. Fram till 2015 kommer satsningen att generera över 200 nya arbetstillfällen, ett lyft för hela Karlskrona med utökade möjligheter för lokala underleverantörer bland annat.
Under hösten 2013 färdigställs Motorway-of-the-Sea-projektet som ger möjlighet att transportera gods på järnvägen ända ut till Verkö och färjeläget. I EU-projektet ingår även omlastningsytor och kombiterminal. Staten, Stena Line, Karlskrona och Alvesta kommuner investerar totalt över en miljard kronor. Investeringar genomförs också i Gdynia hamn,
Vi kan erbjuda mark på Verkö med kajläge för aktörer som är intresserade av att etablera sig där utvecklingen sker, säger Bengt Lingman.

Nya transportkorridorer
Stena Lines linje mellan Karlskrona och Gdynia i Polen utgör den närmaste vägen från Sverige till Medelhavet och Svarta havet, men trots det så är den västra transportkorridoren från Göteborg och vidare genom Tyskland dominerande.
– Det finns en utmaning i att ändra på ett vedertaget beteende, här måste vi i Karlskrona arbeta ännu mer intensivt för att marknadsföra nya transportkorridorer som knyter vår region och hela Sverige till resten av Europa, poängterar Bengt Lingman.
Många Karlskronaföretag har en betydande exportverksamhet och genom de infrastukturinvesteringar som nu genomförs både på E22:an och järnvägen och vidare via färjeförbindelser till Polen får regionen en betydligt starkare ställning som logistiskt nav mellan Sverige och växande marknader i centrala och östra Europa.

Kruthusen Företagsfastigheter – en naturlig del av utvecklingen i hela Karlskrona
Karlskrona är traditionellt framträdande inom branscher som ICT och kunskapsdriven processindustri. Kommunägda Kruthusen Företagsfastigheter äger bl.a. Blekinge Tekniska Högskolas lokaler och de fastigheter på Campus Gräsvik som TelecomCity har byggt upp sin verksamhet kring. Här finns ett antal ICT-företag, många är ledande inom sina respektive områden. För att driva på utvecklingen ytterligare etableras TelecomCity Science Park också här.
– Vi är till för att uppmuntra företagandet i Karlskrona, både när det gäller nyföretagande och genom att locka redan etablerade företag till oss. Då måste vi kunna erbjuda bra lokaler med rätt läge till konkurrenskraftiga priser. På Kruthusen Företagsfastigheter arbetar vi ständigt med att anpassa fastigheter efter hyresgästernas behov, vi är en naturlig del av utvecklingen i hela Karlskrona, konstaterar Bengt Lingman som avslutning.