Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ö-varvet vågar gå mot strömmen och har kraft att leverera

Med nya torrsättningsmöjligheter, nya kajer, utökat hamndjup och moderna, uppdaterade verkstäder för alla typer av marina servicearbeten möter Ö-varvet en allt tuffare marknad. Kraven från redarna är glasklara: högkvalitativ, heltäckande service enligt marknadens strängaste säkerhetskrav – till ett rimligt pris. Och dessutom får det inte ta för lång tid. Detta är Ö-varvets vardag. Nya utmaningar möts varje dag – men samtidigt hinner man ha roligt tillsammans.

Ö-varvet är ett av sex företag inom den marina familjekoncernen Ö-borgen. Båda har ett samlokaliserat huvudkontor på Öckerö där man sköter all administration, marknadsföring och försäljning. Som komplett nybyggnads- och servicevarv för fartyg på upp till 1000 ton erbjuder Ö-varvet allt från ny- och ombyggnationer till avancerade reparationer, marinelektronik samt stål- och aluminiumkonstruktioner.
– Våra kunder är långsiktiga i sitt förhållningssätt till hur verksamheten ska utvecklas, men det stämmer att kraven har blivit tuffare under de senaste åren. Vi måste leverera mer – och snabbare. Vi har anpassat oss efter det, samtidigt som vi fortsätter att vidareutveckla vår verksamhet i enlighet med vår tradition som anrikt skeppsvarv på Öckerö, säger vd Örjan Backman inledningsvis.

Servar med egen personal
Örjan tillhör fjärde generationen i familjeföretaget, som etablerades på Öckerö redan 1916. Från allra första början har ett antal kärnvärden varit viktiga för Ö-varvet, nämligen ärlighet, öppenhet och engagemang. Det är så man har lyckats bygga upp en expansiv verksamhet som fortsatt att utvecklas även under sjöfartens svåra år, som företrädelsevis omfattar åren mellan 2009 – 2012.
Idag mår Ö-varvet bra, och bland det viktigaste enligt Örjan är att man har lyckats behålla nyckelkompetens och därmed även företagets främsta konkurrensfördel.
– När många andra tvingats skicka hem sin personal har vi satsat på fortbildning. Vi har gått mot strömmen och det lönar sig i längden, det är vi övertygade om. En av våra absolut största styrkor är att vi kan serva våra kunder med egen personal till nästan 100 procent.
Ö-varvet har varit med om många upp- och nedgångar under årens lopp. Den senaste finanskrisen lär knappast bli den sista, menar Örjan.
– Vi väljer att inte ödsla tid på att oroa oss, utan rustar och blickar framåt. Vi har lyckats skapa tillväxt genom att fortsätta investera enligt plan, och nu står vi rustade att möta en framtid med full beläggning.

Vinner på trivsel och kontinuitet
Merparten av de anställda är bosatta i närområdet. Det råder en stark sammanhållning och en påtaglig kamratanda på varvet, där man trots att det ofta är fullbelagt också hinner ha roligt tillsammans. Att få personalen att trivas och må bra är högt prioriterat på Ö-varvet.
– De kunder vi har ställer höga krav. Deras verksamheter och leveranser håller världsklass, och det måste vi också göra om vi ska kunna fortsätta samarbeta. Då måste vi ha personal som är engagerad och lyhörd, som trivs här och som känner glädje i sitt arbete. Och det har vi också lyckats med, påtalar Örjan.
Kunderna finns såväl inom fiskenäringen som bland Sveriges större och mindre färjerederier. Dessutom är många av de kringliggande kustkommunerna, Räddningstjänsten och Sjöräddningssällskapet återkommande kunder för Ö-varvet. Allt bygger på långsiktiga relationer och ömsesidigt förtroende som bara kan byggas upp om det finns kontinuitet – något som Ö-varvet visar prov på dagligen.

Kort om Ö-borgen AB
Familjekoncernen Ö-borgen omfattar sex företag med marin verksamhet. Samtliga är expansiva och drivs med ett personligt engagemang, öppenhet och transparens från huvudkontoret på Öckerö i Göteborgs skärgård.
Koncernen består av Ö-varvet med verksamhet på Öckerö och Hönö, Hasslö varv i Karlskrona, dokumentationsbolaget Berg Marin, elteknikföretaget Power House, service- och utbildningsföretaget Imatech Marin & Industri samt Öckeröborgen IT AB som marknadsför Volvo Pentas originaldelar inom Marine Parts Europe.
Omsättningen för Ö-borgen ligger på ungefär 600 miljoner kronor varav Ö-varvets verksamheter på Öckerö och Hönö står för cirka 140 miljoner kronor.