Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Oasmia utvecklar nya cancerläkemedel för både människor och djur

Det Uppsalabaserade läkemedelsutvecklingsbolaget Oasmia står bakom världens enda registrerade cellgift för behandling av cancer hos hundar. Läkemedlet bygger på en omvandling av en välkänd substans, vars egenskaper Oasmia förbättrat för utveckling av nya cancerläkemedel för både människor och djur. På veterinärsidan har man redan fått grönt ljus från FDA, nästa steg blir att uppnå samma status på humansidan.

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Möter accelererande behov
Behovet av effektiva behandlingar mot cancer ökar både inom human- och veterinärvården. Ungefär 40 procent av alla hundar får cancer när de passerat åtta års ålder. I takt med att vi människor lever längre ökar även risken för att förr eller senare drabbas av någon form av cancer, och därför är behovet av effektiva, riktade behandlingar ständigt accelererande inom området.
– Vi baserar vår innovation och utveckling på en molekyl som kallas XR-17. Den har en unik benägenhet att hantera icke-vattenlösliga substanser och omvandla dem till vattenlösliga utan att förstöra deras struktur. Fördelen med det är att patienten kan få en mycket snabbare behandling via infusion, och dessutom kan vi med vår metod koncentrera läkemedlet till en högre dos, förklarar Julian Aleksov, vd och grundare av Oasmia.
Att göra substanser vattenlösliga löser ett stort problem på marknaden. Oasmias produkt är unik eftersom den kan ges till en 40 procent högre dos än andra lösningar på marknaden. Det gäller både på veterinär- och humansidan. Fördelen med det är att patienterna får en mer effektiv behandling utan att risken ökar.

Plattform med stor potential
Animal- respektive humanläkemedel måste registreras separat, och det ställs lika höga krav på båda. När produkten är registrerad, står Oasmia inför en storskalig lansering på humansidan i både USA och Europa med sitt cancerläkemedel. I Ryssland har produkten blivit godkänd och kommer att lanseras under 2015.
– Vi har drivit utvecklingen i egen regi under alla år, allt sedan starten för drygt 15 år sedan. Vi har inte för avsikt att flytta utanför Sveriges gränser, utan snarare att förstärka vår närvaro här med fortsatt produktutveckling. Vår plattform har enormt stor potential även utanför onkologi och vi ser att en annan aktör med fördel kan vidareutveckla nya spår med hjälp av den. Det uppmuntrar vi nu, fortsätter Julian Aleksov.
De flesta läkemedelsutvecklare brottas med utmaningen att många av deras substanser inte är vattenlösliga. Oasmias plattform kan lösa det. Eftersom läkemedelsutveckling tar tid, mellan ett och ett par decennier är vanligt, så behövs en ökad transparens och ett ökat utbyte inom branschen. Det främjar utvecklingen och kan bidra till att nya läkemedel når marknaden snabbare. Det är så Oasmia vill arbeta framöver.