Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Oberoende energikonsult för energibolag, industrier och fastigheter

Högeffektiva processer är en viktig konkurrenskraft som bidrar till att svensk industri står sig globalt. Att kunna producera mer med mindre är ett framgångsrecept som även går att applicera inom andra branscher – då inte minst inom energibranschen där det samtidigt genererar stora miljövinster.

FVB är en oberoende energikonsult som hjälper såväl energibolag som industrier att bli mer effektiva. En stark nationell närvaro med flertalet kontor i Sverige kompletteras med dotterbolag i USA och Kanada. Kunskap delas mellan de olika kontoren och därmed kan FVB alltid erbjuda spetskompetens oavsett om det gäller energieffektivisering i fastigheter eller utveckling av nya automationslösningar inom industrin.

Från energibolag till smarta fastigheter
FVB är i grunden ett företag som byggts upp kring den svenska modellen för fjärrvärme men som sedan många år tillbaka även expanderar mot andra segment. Det handlar bland annat om energieffektivisering inom industri och smarta effektiviseringar i fastigheter.
– Bland kunderna finns idag på nationell nivå allt från stora energibolag och energikrävande industrier till privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Här i Gävle har vi hittills fokuserat mycket på energibolag och främst distributionsledningar, upplyser Emil Bäcklin, kontorschef på FVB i Gävle.
Gävlekontoret står under expansion mot fler verksamhetsområden. Ambitionen är att komplettera en stark grund bestående av ramavtal med de flesta energibolag i regionen med större fokus på VA och smarta lösningar i fastigheter bland annat.
– VA ligger närmast till hands om vi kan lösa avtalsbiten, fortsätter Emil. Vi måste först och främst utöka vår kompetensbas så att vi står rustade för att möta efterfrågan inom fler kunskapsområden. Nu närmast så kommer vi att rekrytera en nyutexaminerad ingenjör men vi behöver också knyta till oss konsulter med längre erfarenhet från branschen.

Breddar kompetensen
Inom fastigheter handlar det ofta om dedikerade energiåtgärder, och här har FVB många framgångsrika exempel runtom i landet. Ett mycket uppmärksammat kundcase är Bostadsrättsföreningen Tullporten i Nyköping, där lösningar som FVB verifierat och injusterat har hjälpt till att spara så mycket energi att de ses som ett gott exempel för EUs arbete med energieffektivisering.
– Det är glädjande att fler bostadsrättsföreningar väljer FVB som samarbetspartner efter det lyckade projektet, och det är något som vi även vill utveckla i Gävle parallellt med en fortsatt etablering mot VA-segmentet där vi kan vara starka medarbetare inom bl.a. byggledning.

Vill hjälpa branschen att utvecklas
Genom ett nuvarande samarbete med Högskolan i Gävle via CoOp-programmet hoppas FVB kunna bidra till att hjälpa nya, unga och hungriga ingenjörer in i branschen. Det är något som går hand i hand med företagets vilja att kunna vara erfarna och etablerade samtidigt som man kan hjälpa branschen att utvecklas.
– Vi ser att samarbetet är värdefullt för alla parter och speciellt för branschen generellt eftersom den är hårt ansatt av pensionsavgångar. Vi kommer att dra större nytta av samarbetet framöver då vi ska bredda oss både kund- och kompetensmässigt, avslutar Emil Bäcklin.