Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Öckerö Maritime Center – komplett utbildningscenter för sjöfarten

Intresset för högkvalitativa och certifierade säkerhetsutbildningar inom det marina ökar snabbt såväl i Sverige som internationellt. I takt med att sjöfarten får tuffare krav ökar även behovet av adekvat utbildning. När Öckerö Maritime Center, ÖMC, etablerades i Göteborgs norra skärgård 1997 var det först med yrkesfiskarnas intressen för ögonen. Idag täcks i princip alla yrkeskategorier kopplade till sjöfart.

Den ekonomiska intresseföreningen Öckerö Maritime Center, ÖMC, etablerades på initiativ från Sjöräddningssällskapet samt organiserade yrkesfiskare på Öckerö. Under de första två åren utbildades ungefär 2000 svenska yrkesfiskare i sjösäkerhet inom ramarna för vad som blev landets första certifierade utbildning inom området. Idag erbjuder ÖMC ett heltäckande utbildningsutbud inom säkerhetsområdet för alla som arbetar på sjön.

Sprunget ur ett konkret behov
Dagens sjöfart omfattas av mycket stränga krav gällande arbetsmiljö, säkerhet och förmågan att organisera räddningsinsatser. Efter Estoniaolyckan skärptes kraven och alla RoPax-färjor måste ha rutiner, kapacitet och rätt utbildning för att kunna undsätta vid olyckor.
– I samband med de nya kraven tog vi fram en utbildning för att möta det behov som uppstod. Med uppbackning från Stena Line, TT Line och Scandlines startade vi en utbildning som behövs för att använda så kallade ”Fast Rescue Boats”, berättar Janne Johansson, vd på ÖMC och yrkesfiskare i grunden.
– Idag har vi de flesta certifierade utbildningar som finns inom STCW Manilas standard, fortsätter Janne. Numera måste man dessutom förnya sin säkerhetsutbildning med jämna mellanrum, i dagsläget är det reglerat till vart femte år. Det sätter i sin tur press på oss.

Styrkan i att ha allt på ett ställe
Intresset för de utbildningar som ÖMC erbjuder har enligt den ekonomiska föreningens styrelseordförande Bo Michelson utvecklats utöver all förväntan.
– Eftersom intresset för våra utbildningar på Öckerö ständigt ökar så har vi fått bygga ut lokalerna flera gånger. Någon form av uppgradering har vi sett varje år sedan starten 1997. Sedan 2007 har vi även ett eget kurshotell, berättar Bo.
– En stor styrka och fördel för oss är att vi har allt samlat på ett ställe här på Öckerö, konstaterar Janne. För tio år sedan byggde vi ett eget brandfält som vi kan disponera som vi vill, det gör oss mer flexibla i vilka utbildningar vi kan erbjuda. Vi vill ha friheten att kunna planera våra utbildningar som vi vill och det kan vi göra eftersom vi har allt i egen regi.
Nu diskuteras dessutom en utbyggnad av hotellet. Bygglov finns redan och Janne räknar med att kunna sätta igång redan i år.

Kort om ÖMC
I styrelsen för ÖMC finns representanter från Öckerös yrkesfiskare, Sjöräddningssällskapet, Redarföreningen och Styrsöbolaget. Bo Michelson är styrelseordförande.
Övriga styrelsemedlemmar är: Rolf Westerström och Andreas Arvidsson från Sjöräddningssällskapet, Thomas Johansson och Sterner Lundgren som företräder fiskarna på Öckerö, Tryggve Ahlman från Redarföreningen samt Bertil Pevantus från Styrsöbolaget.
ÖMCs utbildningar uppfyller kraven i det internationella regelverket STCW Manila, och som utbildningsanordnare är man även godkända av Transportstyrelsen. ÖMC omfattas även av kraven som IASST, International Association for Safety and Survival Training, fastställt för sina medlemmar.