Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Offensiv tillväxt väntar EVRY

Det finns mycket att vinna på att låta outsourca drift, utveckling och underhåll av kritisk IT-infrastruktur, både inom offentlig verksamhet och privata sektorn. Örebro läns största IT-konsultbolag EVRY fokuserar mycket på ren outsourcing där hela eller delar av kundens IT-system och processer tas över av EVRYs specialister.

Posten, Skatteverket, Riksbanken, Stockholms lokaltrafik och CSN är bara en handfull aktörer som valt att lägga över ansvaret för betydande delar av IT-driften på EVRY.
– Kunderna speglar vår tillväxtambition. De är ofta stora aktörer som ställer höga krav. Det gör vi också. Vi siktar på att bli Sveriges ledande IT-konsulter och då måste vi vara både lyhörda och offensiva i vårt fortsatta tillväxtarbete, inleder Kalle Kellgren, platschef i Örebro samt ansvarig för Global Sourcing inom svenska EVRY.

Evry i samhällsutvecklingen
Kalle Kellgren får starkt medhåll av kontorsansvarig Claes Dahlberg, som understryker att den svenska delen av EVRY nu arbetar mer målmedvetet än någonsin för att tydliggöra företagets roll i samhällsutvecklingen.
– Vår främsta styrka är att vi kan erbjuda en helhet med totallösningar som förenklar våra kunders vardag. På så vis bidrar vi till att skapa ökad lönsamhet och långsiktig hållbarhet för våra kunder, vilket i sin tur gynnar hela regionen, betonar Claes Dahlberg.
EVRY Sverige arbetar med lokal såväl som internationell tillväxt. Inom outsourcing konkurrerar EVRY framförallt med aktörer utanför landets gränser, därför har man inom företaget etablerat supportfunktioner i både Asien och Östeuropa.
– Vi har nyligen anställt svenska servicedeskmedarbetare som är verksamma vid ett nyöppnat kontor i Riga, berättar Kalle Kellgren. Tillsammans med Arbetsförmedlingen i Örebro såg EVRY till att arbetssökande blev nya medarbetare med chans att utvecklas inom koncernen och med start på andra sidan Östersjön.

Framgång med Lean
EVRY levererar dagligen IT-tjänster från ett 50-tal etableringsorter runtom i Norden till förmån för cirka 14000 kunder i såväl offentlig sektor som det privata näringslivet. Företagets huvuduppdrag i Örebro är att bidra till en effektiv drift av kundens IT-infrastruktur. Här arbetar man efter principen bakom ständiga förbättringar, något som även genomsyrar den egna verksamheten.
– Vi har framgångsrikt infört Lean i våra processer och ser nu tydliga positiva resultat. Att arbeta mer effektivt handlar inte om nedskärningar, utan att använda befintliga resurser på bästa sätt. Lean handlar om att sträva efter att alltid bli lite bättre, något som våra medarbetare anammat och arbetar med varje dag, förklarar Kalle Kellgren.

Investerar i människor
EVRY investerar mycket i medarbetarnas utveckling. Företagets framgång är beroende av tillgången till specialistkompetens hos varje enskild medarbetare och därför läggs betydande resurser på utbildningsinsatser.
– Vi kan lova en hög utvecklingsnivå och unik trivselfaktor. Vi förutsätter då lojala medarbetare som vill vara med och bygga upp en stark verksamhet här i Örebro. Vi kommer att satsa på ytterligare tillväxt med nyanställningar under året, avslöjar Kalle Kellgren till sist.