Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Offshore Power Group ser en stor marknad i norra Europa

Offshore Power Group expanderar starkt inom sin bransch.
Det handlar om installation och reparation av högspänningskablar till havs – både i Sverige och utomlands.
– Vi ser en enorm marknadspotential i framtiden, säger delägaren Johan Pettersson.

2012 startade Offshore Power Group av några konsulter i hamnstaden Karlskrona, att placeringen blev just Karlskrona kanske inte är så konstigt. Här finns nämligen ABB som utvecklar, tillverkar och installerar högspänningskabel för både land och hav.
Under de fyra år som gått så har OPG expanderat och företaget sysselsätter idag mellan 10 till 20 anställda och underkonsulter, varav flertalet jobbar i kunduppdrag. Man ser ett ökat rekryteringsbehov de kommande åren.
– Vi är kompetensleverantör för offshore högspänningskabel som har specialister för all verksamhet relaterat till kabelreparation och installation offshore. Här finns nyckelkompetens inom de flesta områden som rör vår bransch. Det är ett komplicerat jobb som kräver olika kunskaper så det är viktigt att sätta ihop ett team med rätt kompetens, säger Johan Pettersson, som anslöt till företaget 2013.

Stort projekt
OPG:s huvudsakliga kunder är nätägare såsom Svenska Kraftnät, Statnett, och TenneT.
– Just nu är det en liten mellanperiod för oss mellan några stora projekt även om reparationer alltid kan behövas.
Ett stort projekt som OPG varit involverat i är installationen av Svenska Kraftnäts och LitGrids interconnectkabel Nordbalt mellan Sverige och Litauen. Det är 45 mil kraftledning, varav 40 mil under vatten som förbinder Nybro i Småland och Klaipeda i Litauen.
Tillsammans med företagets andre delägare Göran Samuelsson, verksam vid OPG:s kontor i Oslo, ser Johan Pettersson positivt på framtiden i branschen.
– OPG’s etablerade målsättning är att växa ytterligare i norra Europa, där det finns en mycket hög marknadspotential. De flesta stora nätägarna planerar mångmiljardinvesteringar de närmaste 5-10 åren, både globalt och här i Blekinge, säger Johan Pettersson och fortsätter:
– I Norge levererar OPG nyckelpersonal till några av världens största interconnector-projekt, Nordlink (Norge-Tyskland), North Sea Link (Norge-Storbritannien) och North Connect (Norge-Storbritannien). Nedgången i olja och gas gör att OPG har en stark rekryteringsbas och kan leverera högkvalificerade resurser till den svenska och europeiska marknaden.

Förnyelsebar energi
OPG är även intresserat av havsbaserad förnyelsebar energi. Det är stora förväntningar i branschen på att vindkraft offshore ska utvecklas och öka i Sverige I Östersjön finns stora områden som lämpar sig väldigt väl för detta. På det området finns också mängder av potential för att leverera kompetens, tjänster och personal. Och det är där OPG kommer in i bilden.