Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ökad digital satsning hos Accountor i Karlstad

Accountor Ekonomi och Rådgivning AB i Karlstad med 45 engagerade redovisnings, HR och lönekonsulter, är en del av norra Europas största företag för löne och ekonomitjänster. Ett företag där fokus ligger på att befinna sig i framkant med digitalisering av verksamheten för att arbeta effektivare och minimera pappershanteringen.

Starten i Karlstad skedde med redovisningsföretaget Ekonomikompetens 2004. Företaget blev ett med Accuntor 2014, ett internationellt företag där verksamheten i Sverige bedrivs på 8 kontor och ca 300 medarbetare. – En spännande utveckling för oss är att vårt tidigare jämna tillväxtflöde nu har accelererat. Detta är en följd av nya redovisningssamarbeten och mer digitaliserade lönelösningar och Accountor satsar stort på att utöka verksamheten i Värmland berättar Team Manager Madeleine Marthinusen i Karlstad Karlstadskontoret har inriktningen redovisning och lönehantering, verksamheten är i framkant av digitalisering så kunderna kan jobba effektivare och slipper lägga tid på att hantera papper. En del kunder väljer outsourcing av hela eller delar företagets ekonomiavdelning. Outsourcad redovisning kan vara avgörande för ökad tillväxt, rapportering går snabbare med bättre kvalitet och man får mer tid till att fokusera på kärnverksamheten.

Fördel att vara verksam i en universitetsstad
Tillväxten av medarbetare finns ofta på nära håll, då studenter från universitetet i Karlstad kan få praktikplats eller extrajobb på samma ort som utbildningen finns. Det blir en win win situation för både företag och studenter. Studenter slipper resa till andra städer och det kan ge stor möjlighet till senare anställning. Arbetet är även mycket digitalt och kontoret har kunder som kommer från hela Sverige, många från storstäderna. Så det går att få samma utvecklings- och karriärsmöjligheter hos Accountor i Karlstad som i större städer. -Viktigast är arbetsmiljön och den goda stämningen bland medarbetarna, det är högt i tak och en väldigt familjär stämning enligt Madeleine Marthinusen där gemenskapen ofta fortsätter in på fritiden. Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Vi är övertygade om att när våra medarbetare mår bra avspeglar det sig i arbetet och det leder i sin tur till att vi får nöjdare kunder.

Årets karriärföretag 2019
Företagets utveckling skapar efterfrågan på fler medarbetare som vill växa och utvecklas vidare i ett yrke där man får arbeta mycket under eget ansvar. Här finns spännande förutsättningar till en framtida karriär. Att tillhöra en större organisation med tillgängligt stöd från konsulter med specialistkunskap och lång erfarenhet är en fördel och ger ökad möjlighet att ta till sig kunskap och utvecklas. Accountor har stort fokus på kvalitet och kvalitetssäkring av arbetet är viktigt. För att möta förändringar och nya krav behöver våra medarbetare hålla sig uppdaterade och ständigt vidareutveckla sina kunskaper. Då målet är att bli bäst i branschen, lägger Accountor stor vikt vid detta, vilket det ges goda möjligheter till i interna utbildningsprogram. Den fokusering företaget har gjort och gör på personalen resulterade i att Accountor blev utsedd till årets karriärföretag 2019.