Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Ökad efterfrågan på certifieringar

Incert utför personcertifiering och företagscertifiering inom främst bygg- och anläggningsbranschen.
– Det finns en ökad efterfrågan på certifieringar, både nationellt och internationellt, framför allt på tredjepartscertifieringar, säger Peter Rohlin, vd på Incert i Stockholm.

Incert registrerades 1993 under namnet Kys-cert som ett led av att man behövde höja kompetensen i kylbranschen. 1997 köpte EIO, Elektriska Installatörsorganisationen, in sig i bolaget och företaget bytte namn till Incert. EIO äger företaget till 20 procent och 80 procent ägs av en stiftelse inom kylbranschen.
– Vi arbetar mycket med personcertifieringar och i början handlade det mycket om att mäta kompetensen hos montörer som jobbade i kylbranschen. Sedan har vi börjat arbeta inom fler områden och nu certifierar vi inom hela bygg- och installationsbranschen, berättar Peter Rohlin.
Certifiering är ett sätt att garantera att en produkt eller process, en person eller ett företag uppfyller de krav som ges av en kravspecifikation. Certifiering kan vara lagstadgad eller frivillig och ske under eller utanför ackreditering. Alla dessa varianter finns idag bland Incerts certifieringsområden.

Kompetens och rutiner
– Vi har kompetensen och rutiner att certifiera framför allt personer, men även företag. Utöver montörer certifierar vi även teletekniker och fibertekniker och detta är frivilliga certifieringar. En obligatorisk certifiering är energiexperterna som gör energideklarationer. Där finns det fyra bolag som certifierar och som vi samarbetar med. Vi har gemensamma frågebanker och kravspecifikationer som sätts av Boverket, berättar Peter Rohlin.
Tidigare var kravet att ett företag ska vara ackrediterat, men i och med ändrade regelverk från och med årsskiftet 2013/2014 räcker det med att personer är personcertifierade.
– Detta sänker kostnaderna för företagen eftersom en ackreditering kostar 40-50.000 kronor och sedan 20-30.000 kronor per år för att upprätthålla den, säger Peter Rohlin.
Inom Incerts största område, köldmedia, certifieras personer som till exempel installerar värmepumpar och luftkonditionering i bilar. Detta är obligatoriska certifikat och det är bara Incert i Sverige som utfärdar dessa.
Personcertifiering generellt grundar sig på förutbestämda upprättade krav såsom tidigare erfarenhet och nuvarande kunskap. Till exempel kan det krävas ett visst antal års relevant arbetserfarenhet, viss kunskapsnivå och genomförd utbildning.

Inga utbildningar
Incert utför inga utbildningar utan endast examinerar och certifierar.
– När det gäller en ackrediterad verksamhet så finns det en internationell standard. En tredjepartscertifiering, som är ackrediterad, ska vara oberoende och opartisk. Det innebär att vi inte får syssla med utbildningar. Examinationen vi gör med prov ska inte påverkas av en utbildning som är direkt anpassad för att klara provet. Proven ska mäta den reella kompetensen, säger Peter Rohlin.
I Sverige finns det 13 personcertifieringsorgan, som är ackrediterade av Swedac inom olika områden.
– Styrkan att vara ackrediterad och som tredjepartscertifierare är att det finns en garanti för att vi sköter det här oberoende. Det finns en myndighet som kontrollerar att vi sköter oss enligt våra kvalitetsmanualer. Det finns väldigt tydliga riktlinjer hur en certifiering ska gå till, säger Peter Rohlin.

Ett litet företag
– Om man jämför Incert med många andra certifieringsorgan så är vi ett väldigt litet företag, men trots det har vi ett kraftfullt digitalt dokumenthanteringssystem. Dessutom jobbar vi nära branschen och är flexibla och snabba.
Peter Rohlin märker att det kommer fler och fler certifieringar för den rörliga marknaden.
– Det finns en ökad marknad för certifiering och där vill vi vara med och växa, både inom de områden vi redan har och även i nya som passar in i vår marknadsplan.
Incert sysselsätter fyra fast anställda, inklusive Peter Rohlin, plus timanställda konsulter samt ett större antal underleverantörer.