Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ökad inflyttning triggar fler nybyggen i Ovanåker

För den som söker ett trivsamt och bekymmersfritt boende som dessutom tål att jämföras prismässigt har Ovanåker mycket att erbjuda. En ökad inflyttning sätter press på det kommunala bostadsbolaget Alfta-Edsbyns Fastighets AB, Aefab, som nyligen färdigställt ett större projekt och redan planerar för kommande nybyggen i Ovanåkers tätorter.

De senaste åren har Ovanåker präglats av en spännande och växande trend med ökad inflyttning från hela Sverige. Merparten kommer från grannkommunerna, men ett betydande antal invånare har letat sig fram till Ovanåker från mer avlägsna platser. Det ger en spännande mix som även påverkar det lokala näringslivet positivt enligt Mikael Reijer, vd för både Aefab och Alfta Industricenter.

Ovanåkers attraktionskraft
Vad är det som lockar i Ovanåker? Många lyfter gärna det rika föreningslivet som står för ett mycket brett utbud av fritidsaktiviteter där skidåkning, fotboll, orientering och ridning bara är ett fåtal exempel. Ovanåker verkar vara alla friluftsintresserades dröm.
– Det märks att människor engagerar sig här i kommunen. Det är bra för alla som bor och verkar här. Samtidigt har vi tack vare närheten till Bollnäs ett ännu större utbud av aktiviteter och handel inom räckhåll. Från Alfta är det en dryg kvart till Bollnäs centrum och vi har bra kommunikationer dessutom, informerar Mikael Reijer.
Men med ökad inflyttning krävs även en mer omfattande bostadsbyggnation, en utmaning som Aefab antagit samtidigt som omfattande renoveringar och stambyten planeras för omkring 1200 av bostadsbolagets 1600 lägenheter.

Bygger hållbart – även socialt
För att möta en ökande efterfrågan har Aefab byggt 29 nya lägenheter i natursköna Öjeparken i Edsbyn. Dessutom färdigställdes nya kontorslokaler på Knagga Gård i Alfta, där Aefab numera huserar tillsammans med Helsinge Vatten. På Knagga Gård finns även ett gammalt hus av herrgårdstyp från 1857 som ska förvandlas till tre moderna och attraktiva lägenheter med inflyttning under 2015.
– Upphandling pågår för byggnation av 16 nya lägenheter fördelade på Alfta och Edsbyn. Projekten präglas av hållbarhet där vi ser till både materialval och energieffektiva lösningar. För oss handlar hållbarhet även om att aktivt stötta sociala projekt i kommunen, där vi bland annat är med och erbjuder praktikplatser för nyanlända, berättar Mikael Reijer.
Hittills har projektet redan resulterat i ett flertal fasta anställningar på Aefab. Under sommaren 2014 gjordes dessutom en storsatsning på ungdomar då Aefab tog in dubbelt så många sommarjobbare som åren innan. Förhoppningen är att kunna göra en liknande satsning i år.

Länets nöjdaste hyresgäster
Aefab arbetar med ständiga förbättringar genom hela verksamheten och visionen är att ha landets nöjdaste hyresgäster bland de kommunalägda bostadsbolagen.
– Vi har redan länets nöjdaste hyresgäster enligt Hyresgästföreningens undersökningar mellan 2012 – 2014. En starkt bidragande faktor är att vi engagerar våra hyresgäster när vi gör förändringar, vi är intresserade av deras synpunkter och ger tydlig feedback. Det är ett engagemang som uppskattas och som vi kommer att vidareutveckla framöver.
Mikael Reijer ser en ljus framtid för Ovanåker som bostadskommun och det kommunala bostadsbolaget ska även fortsättningsvis vara en strategisk partner i arbetet med att locka fler till kommunen. Med kärnvärden som personlighet, handlingskraft och service har Aefab redan kommit en bra bit på väg, och aktuella projekt understryker ambitionen ytterligare.