Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ökad studiemotivation med e-sport

Gymnasieskolan Knut Hahn profilerar sig som skolan som öppnar nya möjligheter. För att kunna göra det för en så stor och bred målgrupp som möjligt krävs ett rikt programutbud och intressanta valmöjligheter. För att vidareutveckla det satsar skolan nu på att bredda alternativen inom kursen Idrott och hälsa 1 – specialisering.
 
I år introducerades e-sport som ett nytt valbart alternativ inom kursen Idrott och hälsa 1 – specialisering på Gymnasieskolan Knut Hahn. Det visar än en gång på skolans drivkraft för att åstadkomma förändring, där man genom att tänka nytt och innovativt skapar nya möjligheter för fler elever.
– Genom att erbjuda e-sport som valbart alternativ har vi lyckats fånga upp många elever som tidigare inte hade en hög närvaro på skolan. Vi har genom e-sport hittat något som gör skolan mer intressant och som främjar studiemotivationen avsevärt. Det är verkligen värt att satsa på, anser Martin Johansson, APL-samordnare och utbildningsansvarig för Idrott och hälsa med inriktningen e-sport. 
 
Efter pilotprojektet
Den första kursen i e-sport utgör ett pilotprojekt som kommer att utvärderas efter det första läsåret. Om resultaten blir som man hoppats på, det vill säga en ökad närvaro och bättre studieresultat över lag inom målgruppen, så kommer kursen att etableras på bred front med fler utbildningsplatser.
– Att skapa ett forum där eleverna trivs och vågar vara sig själva är huvudmålet. Om vi lyckas med det så kommer projektet med stor sannolikhet att få goda resultat, säger rektor Kristofer Sjölander.
Gymnasieskolan Knut Hahn ska bidra till att eleverna känner förväntan inför framtiden och upplever att de blir väl rustade för ett liv som självständiga individer i samhället. Projektet med den nya inriktningen mot e-sport är än så länge bara några månader gammalt, men redan nu märks en positiv förändring inte minst närvaromässigt.
 
E-sport i världen
Intresset för e-sport har vuxit världen över. På Gymnasieskolan Knut Hahn handlar det inte enbart om att sitta och spela digitala spel. E-sport är så mycket mer, menar Mattias Nilsson, som är lärare inom e-sport.
– Med e-sport öppnar en helt ny värld av utvecklingsmöjligheter för individen. Eleverna får insikt i hur man tänker strategiskt, samarbetar med andra spelare i samma team, samt hur man möts i stora grupper under turneringar och andra tävlingsmoment. Vi skapar helt enkelt en arena för personlig utveckling, fortsätter Mattias Nilsson.
– Inom kursen diskuteras hälsoperspektivet flitigt. För att orka vara alert och kunna prestera inom e-sport måste man ta hand om kroppen genom att röra på sig och äta rätt. Det är saker som några av världens främsta e-sportstjärnor också förespråkar, inflikar Martin Johansson.
Gymnasieskolan Knut Hahns elever har redan fått besöka i prestigefyllda evenemang som Dreamhack i Jönköping samt även fått träffa några av världens mest framstående spelare som de flerfaldigt utnämnda världsmästarna Emil Christensen och Tommy Ingemarsson, vilket naturligtvis bidrar till att höja intresset ytterligare.