Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ökat intresse för kommun i förändring

I Hällefors marknadsförs det stilla och naturnära livet. Här erbjuds hög livskvalitet för alla, oavsett ålder och intressen. I kommunen finns bland annat en av Sveriges äldsta folkparker samt stora möjligheter att uppleva orörd natur i all dess rikedom. I Hällefors och Grythyttan erbjuds möjligheter att bo bra i en bevarad bruksmiljö samtidigt som storstadsmiljön aldrig är långt borta.

Hällefors lever och andas förändring efter många år av minskande befolkning på grund av en stor industrinedläggning i slutet av 1980-talet. Nya näringar växer fram och det gör kommunen allt mer intressant för utomstående. När intresset ökar blir det också ett högre tryck på bostadsmarknaden, som länge varit ett problem i kommunen. Nu tycks det hända saker och alla tycks vara beredda på förändring.

Beredda på förändring
Hällefors Bostads AB, eller kort och gott BoAB som det kommunala bostadsbolaget ofta kallas, har ambitionen att vara en verkligt professionell aktör på bostadsmarknaden. Det kommer att krävas inför de förändringar som en nystart för Hällefors innebär.
Saker som har betytt mycket för kommunen är bland annat utvecklingen av Hotell- och restauranghögskolan i Grythyttan, som enligt BoAB:s vd Bertil Johnson är Sveriges främsta inom måltidsdesign och allt vad det innebär. Utbildningen har ungefär 450 studenter och i en mindre kommun som Hällefors är det ett mycket betydande antal. Etableringen av måltidskonceptet har dessutom sporrat till samverkan med andra kommuner och inte minst matproducerande företag i hela regionen.
– Förutom att alla studenter ska ha bostad så gynnas vi även av ett ökande intresse för kommunen, bland annat tack vare måltidskonceptets etablering men även för att kommunen i allmänhet har gjort flera krafttag för att stärka Hällefors som boendekommun, förklarar Bertil.

Modernt boende till bra pris
Från Hällefors är det ungefär åtta mil till Örebro. Kommunikationerna kunde vara bättre men restiden har minskat med nya bussförbindelser. Det gör Hällefors än mer attraktiv som bostadsort. Idag har BoAB nära 800 lägenheter i beståndet, i huvudsak fördelat på de största orterna Hällefors och Grythyttan. Även om nyproduktion inte ännu står på agendan är Bertil Johnson optimistisk:
– Under de senaste tio åren har vi rustat upp och förädlat det befintliga beståndet. Det gör att vi idag kan erbjuda relativt moderna, väl underhållna lägenheter och en hög servicegrad. BoAB har återigen en god ekonomi och det är vi mycket stolta över.

Antar ny utmaning
Många av lägenheterna byggdes på 60-talet, men har renoverats till dagens standard. Den största utmaningen framöver handlar om tillgängligheten, där man idag har en annan målgrupp än den som gällde för dåtidens bostadsmarknad.
– En mycket stor andel av den äldre befolkningen är hyresgäster hos oss, så att förbättra tillgängligheten blir vår viktigaste uppgift under de kommande åren, tror Bertil.