Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ökat nyföretagande och blomstrande besöksnäring i skärgårdskommunen Valdemarsvik

Valdemarsviks kommun ligger naturskönt där Östergötland möter Östersjön. I skärgården finns orörda öar och enastående natur. Inåt landet finns såväl betesmark som skog med många kulturhistoriska platser och vackra miljöer att vistas i. Valdemarsvik är okänd för många, trots den geografiska placeringen, utmed E22 mellan Västervik och Norrköping och nära hela Ostkusten. Men det är här nyföretagandet växer och handeln blomstrar mot alla odds i den lilla kommunen. Valdemarsvik satsar för framtiden, med alla de utmaningar det innebär.

En av kommunens stora frågor inför framtiden är att öka attraktionskraften och tillväxten. Besöksnäring, handel och tjänsteföretag har under de senaste åren tagit rejäla steg framåt i kommunen och i skärgården har det ökande sommar- och permanentboendet inneburit ett lyft för kustbygdens företagare. Genom att skapa nätverk där kommun, företag och organisationer samarbetar kring strategiska frågor skapas synergieffekter och det lokala näringslivet stärks. Det är genom att stimulera och ta tillvara på idéer från modiga entreprenörer som grunden för en hållbar framtid byggs i kommuner som Valdemarsvik.

Valdemarsvik lockar besökare från när och fjärran
Besöksnäringen blomstrar och attraherar turister både från Sverige och utlandet. Gemensamma satsningar på teman, information, bra kommunikationer och boende gör att en ständigt växande publik upptäcker Valdemarsvik och dess omgivningar. Hamnarna i Fyrudden och Valdemarsviks Centrum är välbesökta och mysiga sommarhamnar. Kommunen satsar vidare för att stimulera till nybyggnationer i både vattennära och naturnära områden. Här finns alla möjligheter.

Miljön i fokus när det byggs för framtiden
En stor del i att bygga för framtiden handlar om att satsa på miljöfrågor. Miljöengagemanget i kommunen bygger på en respekt för naturen och en stolthet för bygden. Valdemarsvik har under de senaste åren genomfört två av Sveriges största miljöprojekt – Miljöprojekt Valdemarsvik och Gusum. Att återställa balansen i miljöer som skadats av människor för framtida generationer är en hög prioritering inom kommunen. Miljöprojekten bidrar starkt till det engagemang som gjort Valdemarsviks kommun till ett känt kunskapscentrum för de kust- och skärgårdsrelaterade miljöfrågorna.

Den gemensamma visionen som arbetats fram av näringsliv, politiker, tjänstemän, kommuninvånare och föreningsliv leder kommunens utvecklingsarbete framåt. Med en gemensam målbild byggs det för framtiden. I Valdemarsvik är det lätt att leva och enkelt att forma boendet och tillvaron efter eget sinne och smak.