Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Ökning inom yrkesförberedande med häftiga samarbeten

Dagens gymnasieungdomar har stor frihet att välja sin egen framtid. Med en stor bredd av yrkesförberedande program som varvas med högskoleförberedande dukas en värld av möjligheter upp – men också utmaningar. På Törnströmska gymnasiet i Karlskrona söker man koppla unika valmöjligheter till den framtida arbetsmarknadens behov på ett mer tydligt sätt.

Törnströmska gymnasiet har en mix av högskole- och yrkesförberedande program, precis som många andra skolor. Det som Törnströmska sticker ut med är ett välutvecklat samarbete mellan de olika programmen. Att man i ett tidigt skede kan ge en bild över arbetsmarknadens behov och vilka vägar som finns för att nå ett specifikt mål är viktigt.

Näringslivskoppling ökar intresset
Bland skolans yrkesförberedande program finns Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet. De högskoleförberedande programmen på Törnströmska gymnasiet är Estetiska programmet med fyra inriktningar samt Sjöfartsprogrammet som förenar en teoretisk och praktisk utbildning mot däck respektive maskin.
– Inom de yrkesförberedande programmen finns det möjligheter att göra individuella val som gör att utbildningen blir högskoleförberedande. Att välja ett yrkesförberedande program är således inte samma sak som att välja bort högskolebehörighet, till skillnad från vad många tror. Det är ett av våra viktigaste budskap som vi måste nå ut med till fler, säger rektor Åsa Lindén Bengtsson.
För att öka intresset för de program som har ett lägre söktryck är det extra viktigt att lyfta fram vilka möjligheter som finns. För elever på VVS- och fastighetsprogrammet finns mycket stora valmöjligheter efter studierna tack vare alla nybyggen som pågår runtom i landet kombinerat med omfattande pensionsavgångar.
– Att de yrkesförberedande programmen ger fantastiska möjligheter tack vare branschinriktade samarbeten som skolan har byggt upp borde vara intressant för många. Många av våra samarbeten är riktigt häftiga och samtidigt unika för oss, fortsätter Åsa.

Utvecklas inom 3D och animation
Sjöfartsprogrammet är en satsning som politikerna beslutat om med koppling till Karlskronas ursprung som varvsstad. Under 2016 har Törnströmska gymnasiet börjat ta emot lärlingar på programmet, som då får en mycket tydligare yrkesinriktning. Samtidigt ger programmet högskolebehörighet för den som vill läsa vidare mot högre befattning på däck, exempelvis.
Estetiska programmet har också utvecklats mycket med sina inriktningar mot musik, teater, media samt 3D och animation. Det omfattar bland annat skolans deltagande i Erasmusprojektet DigIT, där Törnströmska gymnasiets elever deltar i spelutveckling tillsammans med elever från skolor i andra länder.
– Vi kommer att vidareutveckla vår inriktning inom 3D och animation som en spets för skolan. Skolan befinner sig i en utvecklingsfas nu för att anamma rätt kostym för framtiden. Vi kommer bland annat att utöka våra samarbeten med andra skolor och inte minst med näringslivet som en del av det, avslutar Åsa Lindén Bengtsson med.