Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Okompromissad IT-funktionalitet och säkerhet från Lycksele

Kostnadseffektiv IT-avdelning som alltid har öppet, med kompetent personal som aldrig tar semester eller blir sjuka. Kombinerat med IT-tjänster baserade på den absolut senaste tekniken, och med en oöverträffad säkerhet – allt till ett fast månadspris. Det låter för bra för att vara sant, men med Acons kundorienterade erbjudande är det möjligt.

Acon är en integrerad partner inom IT-management och Hosting.
– Det är ungefär så som en av våra första IT-managementkunder uttryckte det: den enda anledningen varför jag gör affärer med Acon är att det måste alltid fungera. Vi levererar helt enkelt lösningar som säkerställer en okompromissad säkerhet och funktionalitet – varje dag, året om, säger vd Johannes Näslund.

Med stora ambitioner
När nuvarande vd Johannes Näslund kom in i bilden 2006 tog Acon ett stort kliv ut på den nationella marknaden. Med ett nytt, välkomponerat erbjudande omfattande IT-management och Hosting kunde Acon leverera värdeladdade tjänster till en ny målgrupp bestående av företag och organisationer i alla storlekar.
Den nya affärsmodellen har banat väg för en stark tillväxt och dagens Acon är en ledande leverantör av säkra IT-tjänster på den svenska marknaden. Acon har dessutom en av Europas säkraste serverhallar, undangömd i det norrländska urberget i lokaler som tidigare använts av det svenska försvaret.

Styrkan i Acon Way
Tekniken utvecklas snabbt och Acons målgrupp ställer höga krav. Det är företag och organisationer som är beroende av att deras IT-funktioner fungerar dygnet runt. Säkerhet och tillgänglighet är avgörande.
Acons starkaste erbjudande inom IT-management är således att säkerställa kundens IT-funktioner, vilket i sin tur leder till ökad produktivitet och lönsamhet för kunden. Kunderna söker samtidigt kontroll över IT-kostnaderna, och därför har Acon utvecklat ett fastpriskoncept som Johannes Näslund kallar för AconWay.
– Med AconWay har vi satt oss i samma båt som kunden, förklarar han. Vår verksamhet är sammanlänkad med kundens och vi har en gemensam målsättning: IT-driften ska vara så säker och effektiv att kunden i princip aldrig behöver tänka på den, den finns bara, och fungerar i alla lägen. Det är med andra ord Acons uppdrag att säkerställa tillgängligheten, och åtgärda eventuella brister innan kunden känner av dem. För denna trygghet och oöverträffade säkerhet betalar kunden ett fast pris varje månad.

Med säker förankring i norr
Det andra stora affärsområdet är Hosting, det vill säga uthyrning av fysisk eller virtuell server. Acon har som tidigare nämnt en av Europas säkraste serverhallar i en före detta försvarsbyggnad. Hyresvärden Fortifikationsverket är van vid höga säkerhetskrav, och möter Acons behov även när det gäller energieffektiva lösningar.
– Serverhallen kyls med ren frikyla och under större delen av året kan vi förlita oss på den låga utomhustemperaturen. Under de varma sommarmånaderna använder vi bergkyla. Vi kombinerar således bra ekonomi med stora miljöfördelar, något som våra kunder också efterfrågar, upplyser Johannes Näslund.
Det var av samma anledning som Facebook valde att etablera sig i Norrland, som onekligen har en mycket stabil infrastruktur för den här typen av verksamhet. Precis som Facebook tror Acon på en fortsatt tillväxt med säker förankring i norr.