Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Okonstlad norrlänning – inte en eljätte

Skellefteå Kraft ska ha nöjdast kunder i energibranschen och samtidigt ligga i topp när det gäller lönsamhet. Det är den nya visionen för Norrlands största kraftbolag. Ett intensivt förbättringsarbete har påbörjats för att öka tillgängligheten, öppenheten och interaktionen med kunderna. Målen beräknas uppnådda inom fem år.

Trots att Skellefteå Kraft är Sveriges femte största kraftproducent har undersökningar visat att den allmänna kännedomen om energibolaget är relativt liten.
I Sverige känner enbart 12 procent av konsumenterna till Skellefteå Kraft. Detta är något som man nu vill ändra på med hjälp av riktad marknadsföring. Inom fyra år räknar Skellefteå Kraft med att kännedomen om bolaget ska öka till minst 30 procent.

Ökar tillgängligheten markant
Det räcker dock inte med att öka kännedomen om kraftbolaget. Ännu viktigare är att ta hand om kunderna och överträffa deras förväntningar. Christoffer Svanberg, affärsområdeschef marknad, berättar att det för närvarande råder en allmänt negativ uppfattning om energibranschen och de olika bolagen.
– Den negativa uppfattningen beror framförallt på att kunderna känner sig maktlösa och utan kontroll över energikostnaderna. Detta medför naturligtvis en känsla av att alla energiaktörer är allmänt opålitliga. Det måste ske en förändring, konstaterar Svanberg.
Skellefteå Kraft vill vända den negativa trenden och visa att man som energibolag möter kundernas behov på ett professionellt och ansvarsfullt sätt. Tillgänglighet och kommunikation är en nyckelfråga i detta, därför har Skellefteå Kraft utökat telefontiderna i kundservice rejält samt öppnat möjlighet för kunderna att ta kontakt via Facebook.

Ny avtalsform hos äkta norrlänning
Skellefteå Kraft är först i Sverige med en helt ny avtalsform, kvadratmeterpris, där kunderna betalar ett fast pris varje månad baserat på bostadsyta. Avtalet lanserades i september och bygger på enkla principer där kunden aldrig behöver oroa sig över kilowattimmar. Detta är också ett exempel på hur Skellefteå Kraft ökar interaktionen med kunderna genom att lyssna på deras behov och önskemål.
– För att fortsätta leva upp till våra kunders förväntningar har vi tagit fram ett antal kundlöften, fortsätter Christoffer Svanberg. Kundens bästa ska alltid vara utgångspunkt för allt vi gör, det ska vara enkelt att vara kund hos oss, vi ska vara ärliga och tillgängliga, vi ska ha Sveriges bästa energirådgivare och kundservice. Dessutom ska vi även fortsättningsvis vara ett ansvarstagande och hållbart företag.
Christoffer Svanberg avrundar med att beskriva Skellefteå Kraft som en äkta norrlänning, en okonstlad, ärlig och tydlig partner med kundens bästa för ögonen. Inte en eljätte, helt enkelt.