Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Oljebolaget som tar ansvar för miljön

Från huvudkontoret i Gävle hyr Almer Oil ut cisterner för lagring av petroleumprodukter och kemikalier. Familjeföretaget tar sitt ansvar för miljön och var tidigt ute med att miljöcertifiera sig. Verksamheten startades 1981 då Åke Almer köpte en depå med två cisterner i Gävle. Idag har antalet stigit till 215.

Almer Oil & Chemical Storage AB finns i elva städer i Sverige, från Skelleftehamn i norr till Landskrona i söder.
– Vi lagrar olja och kemikalier åt bland annat oljebolag och kemiproducenter samt utländska stora banker över hela Sverige. Vi har avtal med kunder och erbjuder olika servicenivåer. Kunderna får klargöra om de vill ha tillgång till terminalen 24 timmar om dygnet en viss tid eller 365 dagar om året eller från 07.00 till 16.00, berättar företagets vd Lars Almer.
Lars, som är son till grundaren Åke Almer, gick in som delägare i företaget 1986 och tog över verksamheten 2006.
Företaget sysselsätter idag 13 anställda.
I koncernen ingår också dotterbolagen Coast Oil AB, Norddepot AB och Gävle Dala Oljeförsäljning AB.
Almer Oil tillhandahåller skräddarsydda helhetslösningar för verksamheter som kräver cisternkapacitet och bedriver verksamheter i hamnar som är strategiskt placerade runt om i Sverige. Företaget lagrar petroleum och kemikalieprodukter på ett för kunden och miljön enkelt och säkert sätt.

Höga krav på miljön
Under 1950- och 1960-talen, när depåerna byggdes, fanns det inget miljötänkande i oljebranschen. Men mycket har hänt sedan dess. Numera ställer branschens stora aktörer höga krav på sina partners och leverantörer. Även ett litet företag måste vara miljöcertifierat för att få samarbeta med de stora.
– Vi certifierade oss redan år 2000 inom både miljö och kvalitet, ISO 14001 och ISO 9001, säger Lars Almer.
På Almer Oil fortgår och vidareutvecklas miljöarbetet. Idag ingår miljöfrågorna i det dagliga arbetet för företagets medarbetare och dokumentationerna av rutinerna sker nu också skriftligt.
Tack vare det digra miljö- och kvalitetsarbete som Almer Oil gör har företaget ett fläckfritt olycksförflutet.

Effektiv övervakning
Almer Oil har utvecklat ett enkelt inloggningssystem som säkerställer information och ersätter tidskrävande pappersarbete. Via operatörsterminalen beställer chaufförerna själva lastningen genom att knappa in koder för chaufför, tankbil, lastningsställe, vara, volym och tidpunkt.
Övervakning sker via Internet från en persondator på driftskontoret. Från datorn kan eventuella fel avhjälpas snabbt och enkelt.
– Vår styrka är att vi är ett litet familjebolag. Vi kan ta snabba beslut till skillnad mot de stora aktörerna som har en mer klumpig administration, säger Lars Almer.