Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Olofström är mer än Volvo

Svenska industriföretag är världskända för kvalitet, kompetens och teknikhöjd. Det är värden som är extra tydliga i Olofström, som utgör ett viktigt industrikluster i sydöstra Sverige. Olofström är globalt kända för Volvo, men kommunen behöver mer än en industrijätte att bygga framtiden på.

Globaliseringen för med sig nya möjligheter på större marknader – men även en ökad konkurrens. Under senare år har många företag som tidigare förlitat sig på tillverkning i lågkostnadsländer börjat tänka om. Det gynnar näringslivet i Olofström.

Arena för samverkan
Stora aktörer som Volvo skapar möjligheter för underleverantörer, och i Olofström finns många arbetstillfällen som kan kopplas till industrins utveckling. Det är också därför den högt anseende forskningskoncernen Swerea, som arbetar med industriell förnyelse och hållbar tillväxt, nu finns etablerade i kommunen. Utöver Volvo finns dessutom flera andra starka tillverkande bolag och de samlas inom klustret Techtank.
– Olofström har av traditionen ett högt exportnetto och det är viktigt att vi från kommunens sida kan stötta vidareutveckling av det, med allt vad det innebär i form av bostäder, service, utbildning och kompetensförsörjning. Techtank är en viktig arena för samverkan, säger den nytillträdde ordföranden i kommunstyrelsen Morgan Bengtsson.
Att ha massor av arbetstillfällen är en bra början, men kommunen behöver se över alla delar av samhällsservice inklusive bostadsbyggnation för att vara fortsatt attraktiv.
Kommunchef Iréne Robertsson menar att en viktig uppgift för kommunen är att skapa möjligheter för såväl invånare som företagare. Det innebär bland annat att man försöker underlätta på olika sätt gällande kontakten med kommunens verksamheter. Bygglov och andra tillstånd ska kunna tilldelas snabbt för att stötta utvecklingen.

Sund bostadsutveckling
Det återkommande temat när det gäller utveckling kretsar kring bostadsfrågan.
– Bostadsförsörjning är en av de viktigaste frågorna vi har att ta itu med just nu. Inom kommunen pågår därför ett omfattande arbete med att frigöra och erbjuda byggklara tomter, bland annat i sjönära lägen som är så eftertraktade idag. Det finns ett stort intresse bland privata aktörer att bygga i kommunen och det tar vi som ett kvitto på att Olofström är attraktivt, säger Iréne Robertsson.
Olofström behöver alla typer av bostäder. Enbart inom allmännyttan byggs i skrivande stund flera hundratals nya bostäder som ska vara inflyttningsklara inom några år. Privata aktörer har köpt mark med avsikten att bygga flerbostadshus, och det finns även intresse för att bygga om befintliga fastigheter till bostäder.
– Allt pekar på en sund bostadsutveckling i Olofström framöver, kommenterar Morgan Bengtsson.