Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Olympiaskolan visar på fördelar med humanistiska programmet

Ungdomar som vill vara helt säkra på att trygga en gedigen och högskoleförberedande utbildning söker sig gärna till Olympiaskolan i Helsingborg. Skolan har tre studieförberedande program med spännande inriktningar. Varför inte satsa på en framtid inom ett samhällsorienterat uniformsyrke?

På Olympiaskolan kan eleverna välja mellan naturvetenskapliga programmet, samhällsvetenskapliga programmet och humanistiska programmet. Varje program har minst två inriktningar och de flesta är mer eller mindre unika för Olympiaskolan. Spännande inriktningar gör naturligtvis sitt för att stärka intresset för skolan, men det är många andra faktorer som också spelar in när eleverna väljer program och skola.
Alla gymnasieskolor konkurrerar om potentiella elevers intresse och måste precis som vilket företag som helst satsa på konkurrenskraftiga erbjudanden. I skolans fall mäts konkurrenskraft bland annat i programmens attraktivitet, tidigare studieresultat och framgång, samt naturligtvis i skolans kultur och miljö.
– Värdet av studiefrämjande miljöer lyfts nu fram mer än någonsin och det passar Olympiaskolan mycket bra. Som gammal veteran har Olympiaskolan byggt upp en unik kultur under lång tid, där såväl elever som personal får utrymme för att vara sig själva. Det är en speciell känsla på skolan som jag personligen inte har träffat på någon annanstans, menar Anders Nilsson, rektor på Olympiaskolan.
Skolan har bland annat en profil mot uniformsyrken under det samhällsvetenskapliga programmet, och under det naturvetenskapliga finns en inriktning mot räddningstjänst. Samhällsnära insatser tycks löpa som en röd tråd genom skolans utbildningar. Elever har bland annat fått vara med och bygga upp en solcellsanläggning i Uganda, ett projekt med både teknisk och humanitär karaktär.

Vill stärka humanister
Det humanistiska programmet har funnits som nationellt gymnasieprogram i omgångar och blev senast introducerat i samband med gymnasieskolans reform 2011. Dessförinnan hade programmet inte varit sökbart på många år.
– Att Olympiaskolan har valt att satsa på en humanistisk profil är unikt för skolan, då programmet fortfarande är relativt okänt. För Olympiaskolan var det en självklarhet eftersom programmets inriktning stämmer mycket väl överens med skolans profil och mål, säger Anders Nilsson.
Den största skillnaden mellan det samhällsvetenskapliga programmet och det humanistiska programmet är att humanister främst fokuserar på historia eller språk. Inom det samhällsvetenskapliga programmet är det samhällets utveckling som står i centrum, och på Olympiaskolan med speciellt fokus på demokratifrågor. Eleverna på det samhällsvetenskapliga programmet läser också mer matematik än humanisterna, som istället får mer tid att ägna sig åt språkinriktningar och/eller kulturella och historiska inriktningar.
Att stärka det humanistiska programmet är viktigt för framtiden, enligt Anders Nilsson. Det handlar då inte om att konkurrera mot andra skolor, utan snarare mot andra program.
– Vi måste få elever att förstå värdet i det humanistiska programmet och inse vilka möjligheter som finns efter det. Det förbereder eleverna på att arbeta på ett vetenskapligt sätt, precis som det förväntas vid högskolan senare, förklarar Anders.
Humanistiska programmet är mer än främmande språk, och kan faktiskt vara vägen till ett aktivt bevarande av kulturarvet i framtiden.