Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Omfamna digitaliseringen och bli en starkare leverantör

Digitaliseringen och sakernas internet (IoT) är omfattande delar av den fjärde industriella revolutionen. Ibland används benämningen Industri 4.0 synonymt med digitaliserade tillverkningsprocesser. Oavsett vilket begrepp man använder så står digitaliseringen för nya möjligheter – och utmaningar – som kommer att förändra våra arbetssätt och attityder till dessa.

Knowit är en kunskapsdriven samarbetspartner för organisationer som vill dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Knowit erbjuder stöd i att komma förbi nya utmaningar som oundvikligen uppstår vid förändring.

Mer än en teknikinvestering
Digitaliseringen innebär förändring. En fråga som många säkert ställer sig är: Kan man investera sig in i digitaliseringens era och lita på att det räcker?
– Allt handlar egentligen om vilken ambitionsnivå din verksamhet har. Om målet är att endast digitalisera så är det rätt att fokusera på att optimera befintliga tjänster och processer, men för att få full effekt av digitaliseringen behöver vi kombinera teknik med affärs-och verksamhetsutveckling för att skapa nya idéer, svarar Christoffer Valgren, konsultchef och agil coach på Knowit i Örebro. Han förklarar vidare:
– Detta ställer nya krav på hur organisationer bedriver sin verksamhet och kräver att digitaliseringen blir en del i verksamheten. Vi behöver också skapa nya kontaktytor för att öka mänsklig interaktion. Dagens linjeorganisationer är duktiga på att driva och utveckla verksamheten inom den egna delen, men digitaliseringen driver förändringar som går på tvärs över flera organisatoriska enheter. Många organisationer är inte riggade för att hantera detta, utan är oftast hårt optimerad för att leverera på den existerande affärsmodellen.
– Digitaliseringen innebär med andra ord att genomgripande frågor i organisationen behöver ställas och många sanningar måste ifrågasättas. Vad säljer vi? Till vem? Hur når vi marknaden? Vilka är våra framtida samarbetspartners? Detta kan inte göras utan att högsta ledningen är involverad. Digitaliseringen behöver helt enkelt genomsyra hela företagskulturen, förtydligar Pia Engwall, vd och grundare av Knowit i Örebro. Hon fortsätter:
– Vi på Knowit har hjälpt ett antal kunder på sin digitaliserings- och förändringsresa. Vi ser också en ökad efterfrågan av våra Managementkonsulter för att stödja våra kunder i deras arbete, för att de ska få full effekt av sina investeringar. Vår roll har utvecklats till att vara ett stöd i digitala transformationen, likväl som en partner för utveckling av morgondagens IT-lösningar.
Eftersom det kommer nya typer av tjänster och produkter hela tiden är det oerhört viktigt för befintliga företag inom alla branscher att vara lyhörda och förändringsbenägna. För att bibehålla konkurrenskraft måste man omfamna digitaliseringen, använda den till sin fördel och bli en starkare leverantör genom att fokusera på rätt saker och tillämpa rätt teknik. Det är precis det som Knowit bistår sina kunder med – för en ökad konkurrenskraft idag och i framtiden.

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer Knowit från andra konsultbolag.

Knowit etablerades 1990 och har idag cirka 1850 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Estland, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Knowits affärside
Utifrån en djup förståelse för kundens affär, kombinerar vi en strategisk förmåga med en passion för teknik och ett kreativt tänkande, för att leverera lönsam affärsutveckling för dagens och morgondagens behov.