Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Omfattande bostadsprojekt på gång i Vaggeryd

Det kommunala bostadsbolaget Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB (VSBo) markerar med ett antal nyproduktioner, bland annat inom ramarna för den omfattande utvecklingen av kvarteret Tor, en framtidstro som genomsyrar hela regionen. De investeringar som görs i Vaggeryd kommer med stor sannolikhet att ge ringar på vattnet även utanför kommunens gränser.

Trycket på den lokala bostadsmarknaden i Vaggeryd har ökat kraftigt under de senaste åren. I takt med att nya logistikområden har utvecklats och allt fler företag söker etablera sig i eller i närheten av Vaggeryd har de bostäder som fanns snabbt gått åt. Flyttkedjor behöver komma igång och ett säkert kort för att åstadkomma det är att bygga nya hyresrätter.
– I Vaggeryd bor man tillräckligt nära Jönköping för att vara en del av den större stadens arbetsmarknad, och samtidigt har man den mindre stadens fördelar i form av närhet och korta beslutsvägar. Eftersom allt fler upptäcker det måste det allmännyttiga bostadsbolaget bygga i större omfattning för att trygga en fortsatt god tillväxt i kommunen, säger Satu Jonsson, vd för VSBo.
Tidigare trender har tydligt visat att det främst varit äldre som sökt hyresrätter med avsikten att sälja sina villor. Det har emellertid jämnat ut sig och i Vaggeryd är det numera en blandad målgrupp som söker centrumnära hyresrätter. Hyresrätten är ofta det bästa alternativet om man vill ha ett nära, bekvämt och bekymmersfritt boende med koll på månadskostnaderna.

80 nya bostäder i centrum
Planeringsarbetet för kvarteret Tor, som inom den kommunala sfären har fått arbetsnamnet Tors Trädgård, har pågått under ett antal år. VSBo började med att riva en gammal industrifastighet i området, och fortsatte därefter med marksanering. Nu kan den första etappen i den efterlängtade bostadsproduktionen börja.
– Det kommer att bli tre etapper, varav den första med 80 nya bostäder i två punkthus och beräknad inflyttning 2020. 45 av dessa kommer att bli ett Trygghetsboende, det tredje i Vaggeryds kommun. Läget är centralt med nära till all tänkbar service, här kommer vi även att anlägga flera nya grönområden för att skapa ett attraktivt bostadsområde för en bred målgrupp, säger Satu Jonsson.
Med utvecklingen av kvarteret Tor lägger VSBo grunden för en fortsatt utveckling som kommer att fortgå under många år framöver, och som med tanke på det ökande intresset för Vaggeryd också är grundläggande för kommunens fortsatta tillväxt. Utvecklingen av nya logistikområden, inte minst LogPoint, gör att fler kommer att upptäcka Vaggeryd som etablerings- och bostadsort.

Nybygge på gång i Skillingaryd
VSBos ambition är att bidra till att hela kommunen utvecklas. Därför bygger man även i den mindre tätorten Skillingaryd, där VSBo nyligen har upphandlat för produktion av 32 nya lägenheter i kvarteret Gästgivaren.
– Kommunen ska bygga sitt äldrecentrum i området, och det kommer i framtiden att finnas mycket aktivitet för äldre med gemensamma lokaler. Det är en utveckling som VSBo gärna stöttar genom att bygga nya bostäder här, understryker Satu Jonsson.
Kvarteret Gästgivarens lägenheter kommer förvisso inte att vara öronmärkta för äldre, men det kommer att vara ett attraktivt alternativ för just den målgruppen. Inflyttning planeras till sommaren 2019.