Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Omrörare från Västerås till processer i hela världen

Omrörningsteknik bygger på forskning och vetenskap och kräver avancerade kunskaper om olika processlösningar och industrier. Stamo Maskin AB i Västerås har mer än 60 års erfarenhet av detta och det gör dem till en av de ledande leverantörerna på världsmarknaden.
Omrörare från Stamo används i många olika branscher, till exempel vatten och vattenrening, biogas, läkemedel, papper och pappersmassa, livsmedel och gruvindustrin.

Stamo grundades 1949 som ett rent ingenjörsföretag. Idag utvecklar, tillverkar och säljer företaget omrörare över hela världen. Bolaget har idag sex delägare som alla jobbar aktivt i företaget. Totalt har Stamo 34 anställda.
– En styrka hos oss är att vi är lätta att kommunicera med eftersom vi inte är något stort företag. Det är oftast en och samma person som håller i ett projekt från förfrågan fram till leverans, säger Johan Rosendal, som började arbeta på Stamo 1989 som konstruktör och sedan som säljare. 1997 blev han delägare i företaget och sedan 1998 innehar han posten som vd.

Stark tillväxt
Stamo har haft en stark utveckling genom åren med positiva resultat och en ökad omsättning som följd.
– Cirka 80 procent av våra produkter går på export. Varje år säljer vi till cirka 25 länder olika länder, berättar Johan Rosendal och fortsätter:
– Det finns inte många aktörer som arbetar inom vår bransch. Vi kanske har tre konkurrenter i Sverige som har liknande produkter.
Marknaden för omrörningsteknik växer ständigt. I Europa satsas det idag på utvinningen av biogas från biologiskt avfall medan på andra håll byggs det vattenreningsverk. Idag består dessa grupper för mer än 60 procent av Stamos omsättning.

Mekanisk enhet
De omrörare Stamo specialiserat sig på är en mekanisk enhet som blandar medier av olika slag. Omrörare används också när exempelvis gaser och kemikalier ska blandas in i vätskor.
– En omrörare består kortfattat av en drivenhet, axlar och omrörarorgan, exempelvis propellrar, berättar Johan.
Med åren har Stamo utvecklat sina omrörare till att bli mer kostnadseffektiva för kunderna. Ett lågt effektuttag gör att energiförbrukningen blir låg. Underhållet är dessutom minimalt och allt detta gör Stamos omrörare till ett attraktivt alternativ på marknaden.

Unika processer
– Det är kundens process som styr omrörarens konstruktion, förklarar Johan Rosendal. Varje process är unik och därför anpassar vi oss efter kundernas behov.
Konstruktionen av en omrörare kan ändras i det oändliga. De största omrörarna kan ha axlar som är uppåt 30 meter långa, medan de allra minsta kan vara ungefär en decimeter.
Stamo anpassar omrörarlösningar efter varje specifik förutsättning och detta kräver avancerade beräkningar och noggrann tillverkning. Dessutom utbildar Stamo sina kunder i omrörningsteknik för att den färdiga produkten ska kunna användas på bästa sätt.

Stabil tillväxt
Tack vare att Stamos omrörare används i så många branscher och länder ser Johan Rosendal ingen risk med minskad orderingång.
– Vi är fortfarande ett relativt litet företag som enkelt kan anpassa oss efter marknadens upp- och nedgångar. Hårt arbete och en dedikerad personal har tagit oss dit vi är idag och framtiden fortsätter att se ljus ut, avslutar Johan Rosendal.