Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Omsorg med händer och hjärta

Att leva sina värden är helt avgörande för JATC omsorgs framgång. det stabiliserar företaget och tryggar företagets i dess kvalitetsarbete man kan säga att det är viktiga huvudingredienser i JATC Omsorgs framgångsrecept. Det Södertäljebaserade vård- och omsorgsföretaget har alltid utgått från en arbetsterapeutisk holistisk helhetssyn där värdena i företaget är ledande för att människors unika förmågor ska kunna tas tillvara.

Det viktiga hållbarhetsarbetet inom JATC Omsorg vidareutvecklas hela tiden och kommer allt fler till gagn då verksamheten fortsätter att växa organiskt. Verksamheten riktar sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykosociala svårigheter.
– Genom att erbjuda ett tryggt holistiskt helhetskoncept bestående av arbete, boende och fritid coachar och stödjer vi deltagarna att skapa en meningsfull vardag. Att bidra med bärkraftiga stödstrukturer för ett så optimalt självständigt liv som möjligt är en självklarhet i det arbetet, förklarar Liselotte Almén Malmqvist, grundare och vd.
Hållbarhet, kvalité och mångfald förenas på ett naturligt sätt inom JATC Omsorg. Liselotte förklarar:
– Verksamheten har flera mål. Ett är att hålla en hög kvalitet på tjänsterna och förena det med hållbara ekonomiska mål. Att vara framgångsrik inom flera områden, såväl psykosocialt som ekonomiskt, tryggar våra brukares vardag. Företaget måste ha en ekonomisk stabilitet och vara hållbart över tid för att kunna satsa på utbildning och forskningsbaserade verktyg som främjar och tryggar omsorgen inte bara för brukarna utan även för våra medarbetare.

Kvalitet för kund och samhälle
Visionen handlar även framåt om att utveckla verksamhetens innehåll i ett långsiktigt, kvalitativt och stabilt familjeägt omsorgsföretag på marknaden. Vår vision är ”som en förebild skapar vi framtidens omsorg, det bästa för individ och samhälle” Det omfattar vidareutveckling av grundstommen och en allt skarpare närvaro på marknaden i form av fler stödboenden och ett bredare spann av våra omsorgstjänster.
– Mycket kretsar kring att bygga vidare på den grundläggande idén om att med en arbetsterapeutisk holistisk helhetssyn erbjuda en omsorg som är heltäckande, och som kan förändras i takt med att efterfrågan och behoven gör det. Affärsidén utgår från själva essensen i vår verksamhet – att vi levererar ett kvalitativt holistiskt helhetskoncept genom att erbjuda arbete, boende och fritid, understryker Liselotte.
Helhetskonceptet utgör kvalitet både för deltagarna och för samhället. Genom att ta vara på människors förmågor och resurser bidrar JATC Omsorg till en ökad hållbarhet som handlar om mjuka värden som livskvalitet, förmåga att bredda människors förutsättningar, att arbeta för en vardag i balans utifrån var och ens förutsättningar och förmågor.

Värdesätter att få vara den man är och vill vara
JATC Omsorg arbetar utifrån sina värden, att vara en förebild, ett omsorgsföretag som skapar aktivitet, kreativa mötesplatser där människor kan utmanas och utvecklas. Det innefattar att skapa förutsättningar för att möta deltagarna på ett innovativt och kreativt sätt som möjliggör personligt växande, och där affärsidén och företagets värden och aktivitet är centrala och ger riktning och stöd för fortsatt kvalitativ utveckling.
– JATC omsorg arbetar för det friska och sunda där affärside, ledord och värdena är helt avgörande för företagets framtida utveckling. Våra värden leder oss i vårt arbete, värden som jag hoppas och önskar ska ge mervärde för vårt samhälle, våra deltagare och våra medarbetare, säger Liselotte stolt.