Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Omställningsföretaget Antenn med tydliga mål i ett föränderligt arbetsliv

Året har börjat bra för Antenn. Bland annat godkändes företaget i januari som leverantör till nystartade Omställningsfonden. – Nu har vi möjlighet att erbjuda omställningstjänster även till kommuner och landsting, säger Kathrine Engman, VD. Antenn har en stor fördel i sin redan etablerade närhet till kunderna. Vi har kontor över hela landet och är väl insatta i lokala skillnader på arbetsmarknaden, fortsätter hon.

Antenn är ett av Sveriges ledande företag inom omställningsstöd, outplacement och karriärutveckling. Med över 20 års erfarenhet levererar Antenn program till medarbetare, specialister och chefer.
Antenns VD Kathrine Engman pekar på flera positiva nyheter för företaget. Ett exempel är att Antenn i januari godkändes som leverantör till Omställningsfonden.
– Vi hoppas kunna bidra med all den erfarenhet vi har samlat på oss efter att med framgång levererat omställning till Trygghetsfonden TSL sedan starten 2004. Kommuner och landsting står inför en hel del utmaningar de närmaste åren, bland annat stora pensionsavgångar, och vi hoppas kunna bidra till en effektiv omställning med vår kunskap.
Antenn finns som bekant etablerade över hela landet. I början av året beslutades att dela in företaget i tre regioner: Syd, Mitt och Norr. På så vis skapas tydlighet och man kan anpassa tjänsterna efter regionala behov i ännu större utsträckning.

Dubbeltydig marknad
Nyligen kom Trygghetsfonden TSL:s helårsrapport för 2011. Under förra året beviljades omställningsstöd för 14 293 personer. Det är något färre än 2010 då 17 596 personer beviljades stöd. Antenn är näst största leverantör i systemet med en marknadsandel på 15,4 procent.
– Vi ser i TSL:s statistik att antalet beviljade omställningsstöd ökat under första kvartalet 2012, men att det är en dubbeltydig arbetsmarknad vi har just nu. I vissa branscher efterfrågas kompetens samtidigt som andra tvingas varsla. Det som kanske är mest intressant är att TSL uppger att det är allt fler arbetssökande som hittar nytt jobb och att omställningstiden över lag minskar, något som visar att det vi gör har god effekt. Våra mätningar visar att nio av tio personer som genomgår våra program och står till arbetsmarknadens förfogande, har en ny sysselsättning inom sex månader, fortsätter Engman.

Tydliga mål ger framgång
Antenns coacher har erfarenhet från många branscher, framför allt genom roller inom HR. Kathrine Engman har själv tidigare varit verksam inom Lernia och innan hon kom till Antenn var hon VD på Iris Hadar, ett företag som liksom Antenn arbetar med omställning, men med mer fokus på utbildning och rehabilitering. På frågan om hur hon ser på ledarskapet svarar Engman:
– Jag brinner för att ta fram koncept för att genomföra förändringar så det gynnar alla inblandade. Jag tror på hög delaktighet och närhet. Ledarskapet ska vara coachande – det är en förutsättning för att förändringsarbete ska fungera i praktiken. För Antenns del känns det också viktigt att vi lever som vi lär, eftersom vi guidar våra kunder genom rätt tuffa förändringar. Processerna får inte bli för långa, man måste ständigt befinna sig här och nu och ha en tydlighet genom hela verksamheten.
Hur uppnås ett coachande ledarskap?
– Allt som har med människor att göra är komplext, men jag tror på att motivera genom delaktighet. Att sätta upp mål tillsammans som alla därefter strävar efter att uppnå. Det krävs förstås att medarbetarna gör sin hemläxa, grunden till framgång är att sätta upp tydliga mål i förväg och att alltid vara väl förberedd.