Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

ÖMV väger tungt

ÖMV grundades redan 1958. Företaget var privatägt under flera decennier innan Outokumpu förvärvade verksamheten som dotterbolag till OSTP som också finns etablerat i Örnsköldsvik. ÖMV är ett välkänt namn som väger tungt inom stålbearbetning, inte minst när det gäller riktigt stora enheter där ÖMV anses vara en av de främsta i hela Sverige. ÖMV:s styrka ligger även i flexibiliteten att kunna ställa om från mindre till större enheter i produktionen.

ÖMV tillverkar kundspecifika produkter på uppdrag av de största aktörerna inom energi- pulp & paper-, kemi-, kärnkraft samt olja & gas branschen. Tryckkärl och värmeväxlare är de huvudsakliga produkterna, man tillverkar även tankar och cisterner såväl i egen verkstad som på plats ute hos kunderna.
Tack vare det unika läget vid hamnen kan även mycket stora enheter skeppas ut direkt från verkstaden. ÖMV har bland annat tillverkat stora cisterner till kärnkraftsindustrin som skeppats ut direkt från verkstaden med pråm och även en näst intill komplett pelletsfabrik som skeppats ut från Örnsköldsviks hamn.
– Vi drar nytta av läget så ofta vi kan, och vi får mycket arbeten tack vare närheten till hamnen. Att leverera stora enheter sjövägen är inte bara smidigt och kostnadseffektivt, det är också är klar miljöfördel, menar Johan Granström, försäljnings- och marknadschef på ÖMV.

Kontinuerlig utveckling
Tillsammans med OSTP satsar ÖMV på kontinuerlig utveckling av kompetens och tjänsteutbud, verksamheten är högteknologisk och kräver att man hänger med i utvecklingen.
– Allt vi gör är kundanpassat, vi prioriterar och lyssnar på kundens önskemål och levererar därefter. Något som starkt bidragit till vår framgång under de senaste åren är att vi även erbjuder rådgivning och teknisk kompetens under projekteringsfasen. Vi kommer närmare våra kunder och satsar på en tät dialog under hela projekttiden. För att kunna serva våra kunder ännu bättre har vi anställt en projektledare som fungerar som en naturlig länk mellan oss och kunden, förklarar Johan Granström, som själv varit på ÖMV i drygt två år.
Historiskt sett har ÖMV inte haft ett lika stort behov av uppsökande försäljning. I takt med att tiderna förändras och branschen blir mer konkurrensutsatt har behovet ökat och Johan Granström ser det som en naturlig utveckling där kundnytta och kundanpassade tjänster blir allt viktigare.
– All tillverkande industri påverkas under lågkonjunktur, det är ingen nyhet. Det som är nytt är hur vi väljer att anpassa oss efter rådande klimat. Här tycker jag att vi lyckats väldigt bra, då vi jobbar med att arbeta kundorienterat, och förstå kundens behov, inom hela företaget.

Marknadsledande på stora enheter
ÖMV är en mycket flexibel aktör som tillverkar allt ifrån de allra minsta till de allra största enheterna. Specialkompetensen kretsar framförallt kring de riktigt stora detaljerna, och här är ÖMV utan tvekan marknadsledande i Sverige. Den största värmeväxlaren som tillverkats i verkstaden vägde cirka 160 ton. Eftersom huvudandelen av produktionen utgörs av stora, skrymmande enheter är det framförallt den nordiska marknaden som ÖMV levererar till, även om vissa specialdetaljer även skeppas utomlands.
Johan Granström anser att företaget är välklätt när det gäller certifieringar. ÖMV är idag bland annat certifierade enligt ISO 9000, ISO 14001, ASME U-stamp samt EN-287. Ett krav för att hänga med i denna krävande bransch är att man ständigt håller sig a jour med vad som händer inom branschen och rättar sig efter gällande regler. Produkterna måste hålla hög kvalitet.

Höga ambitioner
ÖMV har höga ambitioner för framtiden tillsammas med OSTP, som opererar på en mycket stor internationell marknad.
– I framtiden vill vi kunna dra nytta av våra ägares nätverk och så småningom komma in på fler marknader. Arbetet har redan startat och vi tillverkar allt fler specialprodukter såsom större rörsystem och annan mer avancerad utrustning. Redan idag har vi en hel del leveranser till Finland och Norge, där man satsar på både kärnkraft och nya energikällor. Vi verkar utan tvekan inom ett viktigt framtidsområde, intresset och behovet för nya, klimatanpassade energikällor kommer att fortsätta öka och då är vi med från början, säger en nöjd Johan Granström som avslutning.