Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

ONE Nordic bygger det nya energisamhället

Inom konsultbolaget ONE Nordic talar man om det nya energisamhället och hur vi tillsammans ska möta de energi- och elrelaterade infrastrukturella behov och krav som nu accelererar både när det gäller produktion, distribution och användning av energi.

Energiförbrukningen i Sverige och övriga världen ökar stadigt varje år. Orsaken är bland annat den ekonomiska och tekniska utvecklingen. Mot detta står en infrastruktur som inte riktigt hängt med. Förnyelsebehovet är stort många energianläggningar har behov av renovering och uppgradering.
Härtill skriker marknaden efter energieffektiva lösningar. Beställarna på marknaden bara i Sverige planerar därför för kraftiga investeringar de närmaste tio åren. En del siffror pekar på investeringar på flera hundra miljarder kronor bara i Sverige, framför allt i stam- och regionnät, men också i nya stationer, vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och värme.
– Energibranschens massiva investeringsprogram börjar märkas redan nu då det är många upphandlingar ute på marknaden där ONE Nordic AB är med och konkurrerar, säger Joakim Svensson, Regionchef Skåne på ONE Nordic AB.

Serviceverksamheten stark i Skåne
ONE Nordic AB är i allra högsta grad engagerade i etableringen av en hållbar infrastruktur till framtidens energisamhälle. Verksamheten är indelad i de tre affärsområdena Entreprenad, Tekniska tjänster samt Service och underhåll. Dessutom har ONE Nordic en etablerad beredskap med jour dygnet runt årets alla dagar. I södra Sverige har företaget en stark marknadsposition och inom regionen arbetar totalt ca 400 medarbetare.
I Skåne är den största verksamhetsgrenen service och underhållstjänster till energiproducenter, eldistributörer och energianvändare. Det innebär att ONE Nordic tar ansvar för drift, service och underhåll av energianläggningar och distributionsnät för el och värme, samt trafik och belysningssystem.
– Inom området tekniska tjänster finns vår samlade förmåga att hjälpa energiproducenter, energidistributörer och energianvändare att modernisera och optimera sina anläggningar. Både i form av ingenjörstjänster och spetskompetens inom områden som exempelvis mätteknik, kärnkraftteknik. trafiksystem, energieffektivisering och driftkommunikation samt konstruktion och automation inom elkraft, vattenkraft med flera.
Entreprenadverksamheten innefattar ny- och ombyggnation av energianläggningar och distributionsnät för el, gas och värme samt trafik- och belysningssystem. Oavsett uppdragets omfattning så har ONE Nordic AB ett kraftfullt erbjudande med starkt kvalitetsfokus där man säkerställer leverans av lösningar som kunden verkligen behöver.

Kunden i fokus
Joakim Svensson understryker att ONE Nordic AB arbetar för att sänka kundens totalkostnader. Tack vare effektiva metoder och smarta lösningar är det möjligt. ONE Nordic AB erbjuder inga standardlösningar utan tillämpar istället unika lösningar för varje kund. Joakim Svensson ger ett exempel:
– Vi har nyligen ingått ett avtal med Öresundskraft där vi utför service och förebyggande underhåll på deras transmissionsanläggningar på 50 – 130 kV. Syftet är att minimera störningar i elleveranser till Helsingborg, Ängelholm och Bjuv. Den här typen av uppdrag är vanliga för oss, vi säkerställer helt enkelt våra kunders leveranser så att deras kunder kan fortsätta driva sina verksamheter.
Genom att satsa på förebyggande underhåll slipper man obehagliga och framförallt dyra överraskningar i form av mer omfattande reparationer längre fram. ONE Nordic AB utför även underhåll på ett 30-tal av E.ON:s vattenkraftsanläggningar i södra Sverige och har nyligen även skrivit ett underhållsavtal med Sydvatten som säkrar dricksvattenproduktionen till 850 000 invånare i Skåne.

Krav på ökad leveranssäkerhet
Energibranschen är under kraftig förändring. Stora energiunderskott i kombination med ökad efterfrågan sätter press på energiproducenterna. Samtidigt ökar kraven på leveranssäkerhet där kunderna blir mer och mer känsliga för avbrott.
– Idag är toleransen för strömavbrott i princip lika med noll. Vi har därför utvecklat teknik och metoder för att kunna utföra den största delen av underhållsarbetet med påslagen spänning. Naturligtvis krävs det specialkompetens för att få arbeta med underhåll då strömmen fortfarande är på, vi lägger stora resurser på vidareutbildning och betonar säkerhetsarbetet i allt vi gör, förklarar Joakim Svensson.

Satsar på hållbarhet och långsiktig lönsamhet
Lokal närvaro, engagemang och långsiktiga relationer ligger till grund för ONE Nordics starka etablering i Sverige. Att alltid kunna leverera bra, pålitliga lösningar och lösa kundens problem är koncernens främsta riktmärken som genomsyras av kärnvärdena engagemang, kompetens och ansvar.
– Vår ambition är att öka från nuvarande 2,3 miljarder kronor i omsättning till 2,8 miljarder till 2016. Vi ser att tillväxten framför allt kommer att ske i Mellansverige och södra Norrland. I södra Sverige har vi en stark marknadsposition och där handlar det om att försvara den positionen och kanske öka den. Vi är här för att utveckla morgondagens smarta energilösningar och på så vis skapa en hållbar och långsiktig lönsamhet för våra kunder. Det var därför vi först etablerades och det är så vi kommer att fortsätta utvecklas framöver, betonar Joakim Svensson som avslutning.

Kort om ONE Nordic
ONE Nordic är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON-koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5 procent av Altor Fund III och till 9,5 procent av E.ON. Koncernen har ca 1200 medarbetare och omsätter 2,3 miljarder SEK. ONE Nordic är verksamma i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö.