Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

ONE Nordic rustar upp för framtiden

Energiförbrukningen i Sverige och övriga världen ökar stadigt varje år. Orsaken är bland annat den ekonomiska och tekniska utvecklingen. Mot detta står en infrastruktur som inte riktigt hängt med. Förnyelsebehovet är stort och många energianläggningar har behov av renovering och uppgradering. Härtill skriker marknaden efter energieffektiva lösningar. ONE Nordic vill vara drivande i utvecklingen av det nya energisamhället och efterlyser fler medarbetare som vill vara med på resan.

ONE Nordic är en ledande leverantör i Norden av tekniska tjänster, service och entreprenad och levererar lösningar till energiproducenter, distributörer och energianvändare. Inom ONE Nordic talar man om ”Det nya energisamhället” och hur vi tillsammans ska möta infrastrukturella behov i energianläggningar, överförings- och distributionssystem.
När stormen river ner elledningar, vid plötsliga fel i ställverk, störningar i fjärrvärmeverk, när gatubelysningen eller trafiksignaler slocknar, vid fel i fibernätet behövs en backup som tryggar tillgängligheten i dessa anläggningar – samtidigt som förstörda komponenter måste bytas eller repareras. I första ledet krävs en utveckling av framtidens infrastruktur så att den klarar påfrestningar, och det är ONE Nordic specialister på. ONE Nordics mål är att ligga i täten och bistå energiproducenter, distributörer och energianvändare att bygga nya, samt att modernisera och optimera befintliga anläggningar så att de följer senaste miljö- och, kvalitetskrav, lagkrav och så att de är så energieffektiva som möjligt.

Finns med hela vägen
ONE Nordic finns representerade på ett 25-tal orter i Sverige samt med systerbolag i Norge. Hela organisationen befinner sig just nu i en stark expansionsfas där fler medarbetare behövs för att vara med och driva den fortsatta utvecklingen.
Ambitionen är inte bara att motsvara högt ställda förväntningar – ONE Nordic vill också kunna tillföra ny kunskap inom befintliga och framtida specialområden för att lyfta kundens affär till en ny nivå, säger Joakim Johansson, regionchef ONE Nordic region Syd.
– Vårt helhetstänk innebär att vi ska hjälpa våra kunder hela vägen och i alla delar av deras verksamhet inom energiproduktion, distribution och energianvändning. Våra kärnvärden Engagemang, Kompetens och Ansvar är med i samtliga projekt vi åtar oss. Vi ställer upp och håller vad vi lovar, förklarar Henrik Ek, avdelningschefen i Helsingborg och Halmstad där man arbetar med flera verksamhetsområden − såsom elnät och stationer (0,4-400kV), belysning, fiber, trafikinformatik, industriservice, teknisk fastighetsförvaltning, värmekraft, vattenkraft, vindkraft, energimätning, driftkommunikation, elkraft och automation.

Möter allt högre krav
Det finns i princip ingen tolerans för driftstörningar – samhällets krav på tillgänglighet i energianläggningar, överförings- och distributionssystem har aldrig varit högre men samtidigt är många av systemen byggda för helt andra förutsättningar. Det är en utmaning som ONE Nordic vill hjälpa till att lösa, och då krävs ännu mer specialistkompetens. Man ser ett framtida behov av att anställa ingenjörer inom olika områden och även montörer, tekniker samt erfarna arbets- och projektledare.

– För att kunna finnas där för våra kunder i alla situationer behöver vi förstärka våra team ibland annat nordvästra Skåne och Halland, men också i övriga Sverige. ONE Nordics satsning på ett nytt traineeprogram under 2018 är en del av en större investering som görs under flera år för att bygga en ännu starkare organisation och att försöka öka inflödet av ny arbetskraft i energisektorn där det idag är brist på och stor konkurrens om arbetskraften, säger Joakim Johansson.
ONE Nordic kommer att anställa fler specialister under kommande år och samtidigt fokusera på att ta vara på ny kompetens med hjälp av traineeprogrammet.