Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

ONE Nordics offensiva tillväxtambition fortsätter

Den ekonomiska och tekniska utvecklingen medför att allt fler människor får det bättre. Industrin gynnas med större efterfrågan och ökad produktion. Men utvecklingen har ett pris – mot detta står nämligen en infrastruktur som inte riktigt hängt med. Många äldre energianläggningar, ofta de som står för den största produktionen, behöver nu renoveras och uppgraderas för att även i framtiden kunna trygga energibehovet. Det är en stor utmaning vi står inför, men med gemensamma insatser kan den lösas, menar Magnus Hasselgren, strategi- och marknadschef på ONE Nordic.

ONE Nordic är en ledande leverantör i Norden inom energitekniska tjänster, service och entreprenad för energibranschen. Inom ONE Nordic talar man om ”Det nya energisamhället” och hur vi tillsammans ska möta de energi- och elrelaterade infrastrukturella behov och krav som nu accelererar både när det gäller produktion, distribution och användning av energi. Uppgradering av gamla anläggningar är en sak.
Härtill skriker marknaden efter energieffektiva lösningar. Det planeras för kraftiga investeringar de närmaste tio åren. En del siffror pekar på investeringar på flera hundra miljarder kronor bara i Sverige, framför allt i stam- och regionnät, men också i nya stationer för vindkraft, kärnkraft, vattenkraft och fjärrvärme.

Stark serviceverksamhet
ONE Nordic är i allra högsta grad engagerade i etableringen av en hållbar infrastruktur till framtidens energisamhälle. Verksamheten är indelad i de tre affärsområdena Entreprenad, Tekniska tjänster samt Service och underhåll. Dessutom har företaget en etablerad beredskap med jour dygnet runt årets alla dagar.
– Service och underhåll är vår enskilt största verksamhet där vi vänder oss till energiproducenter, eldistributörer och energianvändare. Vi tar helhetsansvar för drift, service och underhåll av energianläggningar och distributionsnät för el och värme, samt trafik och belysningssystem. Att hantera dessa anläggningar kostnadseffektivt och med en hög service nivå skiljer oss från mängden, poängterar ONE Nordics vd Jan Bardell.
Inom området tekniska tjänster erbjuder ONE Nordic konsultativa tjänster och specialkompetens – framförallt inom områden som mätteknik, kärnkraft, skog och mark, elkraft och automation, energieffektivisering och mobila system.
Entreprenadverksamheten innefattar ny- och ombyggnation av energianläggningar och distributionsnät för eloch värme samt trafik- och belysningssystem.
– Oavsett uppdragets omfattning så har vi ett kraftfullt erbjudande med starkt kvalitetsfokus där vi säkerställer leverans av lösningar som kunden verkligen behöver, konstaterar Magnus Hasselgren.

Offensiv tillväxtambition
Lokal närvaro, engagemang och långsiktiga relationer ligger till grund för ONE Nordics starka etablering i Sverige. Att alltid kunna leverera bra, pålitliga lösningar och lösa kundens problem är koncernens främsta riktmärken.
– Vi har en offensiv tillväxtambition där vi ser oss som en uppstickare framförallt i mellersta och norra Sverige. Vi har etablerat en stark position i landets södra delar och all den kunskap som vi samlat på oss här kan vi med fördel tillämpa i övriga Sverige. Vi får återkommande högt betyg i våra kundundersökningar och vi har ett mycket gott rykte i branschen, det är en fördel nu när vi satsar så mycket som vi gör på att expandera, säger Jan Bardell.
Tryggar morgondagens energilösningar
Ambitionen är att öka från nuvarande 2,3 miljarder kronor i omsättning till 2,9 miljarder till 2016.
– Vi är här för att hjälpa våra kunder att bygga nya hållbara produktionsenheter samt överförings- och distributionssystem och för att göra förnyelse och uppgradering på befintliga anläggningar. Det var därför vi först etablerades och det är så vi kommer att fortsätta. Vi ser bland annat en stor utvecklingspotential inom kärnkrafttekniken, därför satsar vi på att nyanställa inom området. Allt som allt planerar vi anställa ett 20-tal personer till Oskarshamn, Forsmark och Ringhals, både seniora konsulter och nyutexaminerade studenter, säger Magnus Hasselgren.

Kort om ONE Nordic
ONE Nordickoncernen är Nordens ledande leverantör inom energitekniska tjänster, service och entreprenad. Koncernen arbetade tidigare under namnet E.ON ES, ett dotterbolag inom E.ON-koncernen. Sedan 2011 är ONE Nordic en självständig koncern som ägs till 90,5 procent av Altor Fund III och till 9,5 procent av E.ON. Koncernen har ca 1200 medarbetare och omsätter 2,3 miljarder SEK. ONE Nordic är verksamma i Sverige och Norge och huvudkontoret ligger i Malmö. För mer information besök gärna www.one-nordic.se.