Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

One-stop-shop för tunga fordon

Bilmetro kan tunga fordon. Med kompletta försäljnings- och serviceanläggningar utspridda på flera strategiska orter i norra och mellersta Sverige servar Bilmetro stora geografiska marknader med i stort sett allt som behövs för att på ett effektivt sätt frakta gods på väg. I Uppsala finns en Scania-klassad fullserviceanläggning för tunga fordon med tvätthall, diesel- och RME-tankställe samt tungkyla.

Scania-klassade anläggningar opererar efter specifika krav gällande tillgänglighet, service och utbud. Bilmetros anläggning i Uppsala håller öppet nästan dygnet runt och ligger mycket fördelaktigt alldeles intill E4:an strax utanför centrum. I moderna och väl anpassade lokaler bedrivs försäljning av både nya och begagnade lastbilar, samt en omfattande verksamhet kring service och underhåll.

Räknar med fortsatt expansion
Bilmetro räknar med en fortsatt uppgång i både nyförsäljning samt försäljning av begagnade lastbilar. Per Torbratt, servicemarknadschef i Uppsala, menar att marknaden har börjat stabiliseras och en viss ökning är att räkna med som naturlig följd. Dessutom tillhör Uppsala en expansiv region där det planeras för mycket nybyggnation under de kommande åren, vilket givetvis påverkar efterfrågan på tunga entreprenadfordon i en positiv riktning.
– Vi ser en tydlig uppgång både när det gäller nya kunder samt en ökning i försäljning till befintliga kunder, avslöjar Per. Vi har som mål att öka Scanias närvaro i regionen, det vill säga öka antalet Scania-fordon på vägarna. Regionen är en av Sveriges mest expansiva om vi även räknar med norra Stockholmsregionen och det drar vi nytta av nu.
Men det handlar inte enbart om större försäljningsvolymer. Det är minst lika viktigt att ta hand om befintliga kunder och det omfattar även ett riktigt bra serviceerbjudande under hela bilägandet.
– Vi är en trygg samarbetspartner hela vägen eftersom vi hjälper till med allt från finansiering och förmånliga avtal till eftermarknad och förebyggande underhåll, tillägger Per.

Samarbetar för att lösa kompetensfrågan
Nyanställningar är att räkna med på Bilmetro i Uppsala eftersom verksamheten nu befinner sig i en stark expansionsfas med många nya affärer på gång. Scania-beståndet ökar märkbart och Bilmetro kan leverera ur hela sortimentet. Dessutom tar man in andra märken på verkstan.
Per Torbratt ser mycket ljust på framtiden med tanke på regionens positiva utveckling, men erkänner att det inte alltid är lätt att hitta rätt kompetens. Genom att samarbeta med gymnasieskolor i regionen hoppas man på att kunna bygga upp ett hållbart intresse för fordonsbranschen och då specifikt med inriktning mot tunga fordon.
– Vi har en tät dialog med ett par gymnasieskolor i regionen och anser att samarbetet fungerar mycket bra. Vi har exempelvis redan anställt före detta praktikanter som visat stort engagemang och därmed snabbt blivit integrerade i teamet. Vi hoppas givetvis på fler sådana framgångssagor framöver, avslutar Per med.