Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

OnePartnerGroup är en partner att utvecklas med

Idag upplever de flesta branscher en utmaning i att hitta rätt kompetens. Samtidigt är det många som söker jobb. Att matcha rätt kandidater med rätt tjänst och arbetsgivare är en konst som rekryterings- och bemanningsföretaget OnePartnerGroup bemästrar och förfinar varje dag.

Under stundande högkonjunktur är det många företag som går bra och utvecklas – men med det kommer nya utmaningar i form av växtvärk och på många håll även en tilltagande kompetensbrist.
– Utmaningen i att hitta rätt kompetens gäller inte längre enbart inom den tillverkande industrin. Även tjänstesektorn måste numera finkamma marknaden efter rätt kompetens, en uppgift som är tidsödande och ofta dyr. Att ta in en expert på området är ett sätt att komma tillrätta med utmaningen, både på kort och lång sikt, menar Jenni Aronsson, senior rekryteringskonsult/partner på OnePartnerGroup i Blekingeregionen.

Varför OnePartnerGroup?
Inom OnePartnerGroup möts alla yrkeskategorier, och det är speciellt viktigt att kunna göra det i Blekinge. Behovet skiljer sig väldigt mycket mellan till exempel Karlskrona och Ronneby, men det är bara några mil mellan orterna.
Blekinge har länge förlitat sig på en stark tillverkande industri, men andra näringar måste komplettera eftersom den största utvecklingen och de flesta nya jobben finns utanför industrin.
– Vi känner den regionala marknaden väl och vet vilka utmaningar och möjligheter som finns här, säger Jenni Aronsson.
Att verkligen bry sig om sina kunder och vara insatt i deras vardag är något som OnePartnerGroup bevisligen är bra på. Man drivs av att hjälpa både individer och företag, och det märks även i alla samhällsnära engagemang som drivs på koncernnivå.

Partner att utvecklas med
Att underlätta i kundens vardag och bistå med rätt kompetens som skapar långsiktig lönsamhet är OnePartnerGroups signum. Med lokal närvaro på närmare 50 orter är OnePartnerGroup en av Sveriges mest lokala partners för tillväxt och utveckling. Det är även huvudfokus för framtiden i Blekinge – att vara en lokal partner som känner den lokala marknaden väl.
Många verksamheter är säsongsbetonade och då kan det vara en god idé att hyra in personal vid toppar. Som bemanningsföretag hjälper OnePartnerGroup företag att planera en långsiktig och strategisk tillväxt med kontroll över personalkostnaderna. OnePartnerGroup är med andra ord rätt partner att utvecklas med.