Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Onninen utmanar gamla sanningar

En stor del av grossistföretaget Onninens nya strategi går ut på att lyfta fram det bästa med digitala kunderbjudanden och kombinera det med hållbara, högkvalitativa lösningar. I praktiken innebär det att kunderna får tillgång till ett ännu större utbud av verksamhetskritiska produkter som med smarta logistiklösningar kan levereras på ett mer hållbart sätt.

Onninen är en väletablerad aktör med över 100 års erfarenhet av samhällskritiska system. Företaget etablerades som en liten familjeägd rörfirma i Åbo i början av 1900-talet. Idag är Onninen en del av den finska Kesko-koncernen, men fortfarande med fokus på att bibehålla och stärka samhällskritiska system inom bland annat VA, VVS och klimat, kraft och elnät samt telekom.

Utmanar marknaden
Onninen är globalt sett en mindre grossistverksamhet, men samtidigt en uppstickare som vill utmana marknaden och inte minst gamla sanningar som cirkulerar kring transport och logistik.
I Örebro finns Onninens centrallager för den svenska marknaden, och mer än 80 procent av omsättningen är koncentrerad hit. Etableringen mitt i Örebro ger ett mycket bra utgångsläge för att nå stora kundgrupper landet över inom 12 – 24 timmar.
– När vi säger att vi vill utmana marknaden menar vi att vi vill vara med och förändra logistiken för de så kallade just-in-time-leveranserna genom att utveckla mer samordnade volymtransporter, förklarar Susan Sandberg, logistikdirektör på Onninen i Sverige.
– Det betyder inte att kunden ska behöva bygga upp stora lager i sin verksamhet och därmed binda upp kapital, fortsätter hon. Vi ska däremot bidra till att förenkla kundens vardag och det gör vi bland annat genom att satsa mycket på kunskap och kvalitet. Vi ska se till att rätt varor når kunden i rätt tid, arbeta målmedvetet för att höja kunskapsnivån genom hela organisationen och minimera antalet reklamationer.

Den nya strategin
Genom att göra rätt från början vinner man mycket, understryker Susan Sandberg. Det är faktiskt en grundpelare i hela hållbarhetsarbetet, där syftet är att hjälpa kunderna spara resurser och bli mer hållbara och därmed även mer lönsamma.
– Vi ska vara en lönsam partner som fokuserar helt på kvalitet och kundnytta, fortsätter hon. Vår digitala plattform kan hjälpa oss i det arbetet. På OnnShop kan man se hela vårt sortiment och proffskunder kan beställa allt från kompletta belysningsarmaturer till förbrukningsmaterial, skyddsutrustning och verktyg. Vi har allt samlat på ett ställe och kan snabbt sätta ihop samordnade leveranser.
Det finns givetvis ett stort grundläggande sortiment med hållbara produkter och alternativ som är mer resursbesparande – men att skicka en riktigt bra och hållbar produkt på ett icke-hållbart sätt är inte att vara hållbar i längden. Det vill Onninen ta fasta på och därför har man i den nya strategin utvecklat massor av riktlinjer kring logistiken.
– Vår nya strategi är heltäckande och omfattar allt från att använda hållbara, förnybara förpackningsmaterial på ett klokt sätt och minimera svinn till att utveckla välplanerade transporter med maximal fyllnadsgrad i alla riktningar. Vi tror på detta för framtiden och kommer att fortsätta utveckla verksamheten på det här spåret, avslutar Susan Sandberg med.