Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Oöverträffad prestanda – med lägsta möjliga miljöpåverkan

Teknik från Marine Jet Power AB i Uppsala kan vara en del av lösningen på sjöfartens miljöproblem. Stora kostnadsbesparingar finns att hämta. För mindre och snabbgående fartyg är de robusta konstruktionerna för framdrift med så kallad vattenjet-teknik ofta att föredra – de är mer effektiva med högre prestanda, mer bränslesnåla och betydligt mer långlivade än sina konkurrenter.

Vid Marine Jet Powers huvudkontor i Uppsala bedrivs all utveckling och en stor del av tillverkningen av nästa generations vattenjet för mindre och mellanstora, snabbgående fartyg. Att man från Uppsala exporterar de svenskutvecklade vattenjetsystemen till några av världens främsta båtbyggare världen över är anmärkningsvärt för de flesta. För Marine Jet Power är det vardag.

Robust design – marknadsledande prestanda
Redan i mitten av 1980-talet levererades de första vattenjetsystemen till Cinderellabåtarna som trafikerar Stockholms skärgård. Samma system är fortfarande i full drift ombord på dessa fartyg idag, vilket vittnar om den långa livslängd som tekniken möjliggör. Över 30 år, drygt 60.000 timmar är ännu ingen ålder för denna fantastiska konstruktion.
– Robust design med marknadsledande prestanda är det vi utvecklar och levererar. Vi har en lång erfarenhet av att utveckla rationellt och snabbt. För att uppnå lönsamhet i korta serier är det en avgörande faktor, konstaterar Magnus Sörenson, vd för Marine Jet Power AB.
I grunden är det samma teknik och samma princip som gäller för dagens vattenjet, men med åren har produktprogrammet utvecklats för att täcka in fler tillämpningsområden och därmed också bredda marknaden.
Passagerarfärjor, kustbevakning, räddningstjänst och andra snabbgående fartyg är huvudgruppen. Där man behöver komma upp i fart snabbt men utan att störa omgivande miljöer är vattenjet-tekniken ofta det bästa alternativet.

Helhetsleverantör efter förvärv
Utvecklingen har gått snabbt för Marine Jet Power, som idag har egna försäljningskontor i USA och Sydkorea.
Under 2012 förvärvades en mindre tillverkare av snarlika produkter i Storbritannien, Ultra Dynamics, för att tillsammans bygga upp ett mer heltäckande sortiment av både mindre och större vattenjet. Ungefär samtidigt förvärvades ett företag i Nacka som utvecklade kontrollsystem, och även detta konsoliderades in i Marine Jet Powers organisation.
– Efter ett antal lyckosamma förvärv står vi mycket väl rustade för att möta en större marknad som efterfrågar en helhetspartner i utveckling, montering, test och leverans av robusta, hållbara vattenjet-system, inklusive fullskaliga kontrollsystem. Det är en stor konkurrensfördel, säger Magnus Sörenson.
– En annan stark framgångsfaktor är att vi genom att samla allt under samma tak i Uppsala har bättre möjligheter att attrahera marknadens bästa arbetskraft, fortsätter han. Närheten till universiteten i Uppsala och Stockholm ger oss ett försprång. En av de största utmaningarna för svensk industri är just kompetensbrist, och när det är ont om arbetskraft har vi ett bättre läge här i regionen.
Marine Jet Power fortsätter att investera i utveckling och förfinar sitt produktprogram hela tiden. Med referenser från världens främsta båtbyggare tror Magnus Sörenson på en fortsatt ljus framtid på en global marknad.