Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Oöverträffad säkerhet från marknadsledande dörrtillverkare

MaxiDoor är som företagsnamnet antyder en specialist på dörrar. Det handlar emellertid inte om vilka dörrar som helst, utan om specialdesignade säkerhets- och branddörrar som utformas och tillverkas efter mycket stränga krav.

Kommuner, landsting och kriminalvården är frekventa slutkunder för MaxiDoor. Den gemensamma nämnaren för dessa kundgrupper är en okompromissad efterfrågan på kvalitet och säkerhet, där ingenting får lämnas till slumpen. Det passar MaxiDoor som handen i handsken. Företaget har utvecklat och tillverkat dörrar med oöverträffad säkerhet under mer än 60 år.

Nysatsning på säkerhetsdörrar
MaxiDoor har en brokig historia bakom sig med flera kompletterande produktområden kring säkerhetsdörrarna. Täta ståldörrar har alltid varit fokus, men under årens lopp har andra säkerhetsrelaterade produkter också utvecklats i MaxiDoors regi, exempelvis kassaskåp. En produktkategori som visat extra stor utvecklingspotential är stålpartier, och idag domineras försäljningen omsättningsmässigt av detta segment.
– Vi har ett tungt arv inom täta ståldörrar och det kommer vi att behålla och vidareutveckla, även om stålpartier växer mest i försäljning just nu. MaxiDoor är ett företag som är inriktat på skydd av olika slag, det vill säga brandskydd och säkerhetsprodukter såsom säkerhetsdörrar och till och med celldörrar för Kriminalvården. Vi förvaltar det genom en nysatsning i form av ett uppdaterat sortiment av säkerhetsdörrar, berättar Jens Gustafsson, vd och delägare MaxiDoor.
Säkerhetssatsningen omfattar även produkter för den privata marknaden där behovet av bättre skydd är den främsta drivkraften. Privata fastighetsägare vill skydda sina investeringar på ett annat sätt idag än tidigare, och därmed genereras ett större behov av skydd – bland annat gällande säkerhets- och branddörrar.

Stål för prestanda
De senaste investeringarna markerar MaxiDoors framtidstro där man tillsammans med marknaden söker utveckla framtidens lösningar för en säkrare miljö för människor att vistas i.
MaxiDoors ståldörrar och stålpartier är även miljömässigt riktigt bra alternativ, eftersom de är återvinningsbara. Ytterligare en hållbarhetsaspekt är att Maxidoors produkter är miljögodkända enligt Byggvarubedömningen. Stål kommer även fortsättningsvis att vara i fokus.
– Vi har valt att profilera oss med stål för prestanda, där vi lyfter fram stålets unika egenskaper gällande slitstyrka, hållfasthet och beständighet. Stål har dessutom bättre egenskaper vid brand samt en högre säkerhetsklass än exempelvis aluminium, upplyser Jens Gustafsson.
MaxiDoor har utvecklats till ett av marknadens mest välrenommerade varumärken för såväl brandskydd, säkerhetsdörrar som stålpartier. Jens Gustafsson ser fram emot att spinna vidare på det och har en del nya spännande projekt på gång tillsammans med nyckelkunder.