Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Open Source för lärande

En av Sveriges mest populära utbildningar inom datavetenskap, webbprogrammerarprogrammet, finns vid Linnéuniversitetet. Intresset för webbprogrammering ökar, inte speciellt förvånande med tanke på att mer och mer information ska kommuniceras samtidigt som vi har mindre tid att lägga på att söka efter den. En utav webbprogrammerarens främsta uppgifter är att bygga systemen som gör informationen tillgänglig.

Det intressanta med Linnéuniversitetets webbprogrammerarutbildning är att den bygger på en öppen plattform där föreläsningar är tillgängliga för alla, oavsett om man studerar vid Linnéuniversitetet eller inte. För den som behöver fylla på med extra kunskap inom ett visst område relaterat till modern webbutveckling är det en bra ingång.

Närmare näringslivet med öppen lärplattform
Den öppna modellen ökar även utbytet mellan akademin och näringslivet. Yrkesverksamma kan använda universitetets kunskapsresurser för att utveckla egna projekt, något som inte varit självklart tidigare med traditionella modeller för lärande.

– Med en öppen plattform kan vi komma närmare näringslivet. Vår ambition är att attrahera fler yrkesverksamma till våra program, men då måste de vara anpassade och tillgängliga. Webbprogrammerarprogrammet är ett bra exempel men vi söker även utveckla andra utbildningar enligt samma modell, berättar prefekt Jesper Andersson, som ansvarar för grundutbildningen och ett antal forskningsprojekt inom mjukvaruutveckling vid Institutionen för datavetenskap.
Jesper avslöjar att det redan finns ett antal projekt i uppstartsfasen nu, och om allt går vägen kan nya kurser lanseras redan till hösten inom innovation- och mjukvaruområdet.

Bryter ny mark
Traditionella utbildningar i Sverige har tidigare varit inriktade på antingen utveckling eller drift. Nu bryter Linnéuniversitetet ny mark med en gemensam och samordnande utbildning för DevOps, det vill säga kombinationen av utvecklingsprocesser och effektiva driftsmiljöer.

– I stora företag finns ofta egna avdelningar för utveckling respektive drift, men de mindre företagen har ofta allt integrerat. Kanske är det till och med samma person som driver båda processerna. Därför söker man efter en bredare kompetensbas där potentiella medarbetare behärskar utveckling av mjukvara samt har kunskap om att etablera driftsmiljöer, förklarar Jesper Andersson.

– Utbildningen är ett resultat av diskussioner med det regionala näringslivet, bland annat via IEC som är vår port till omvärlden. Eftersom branschen efterfrågar så många fler IT-ingenjörer än vad vi kan utbilda så är det viktigt att vi kan verka nära de regionala IT-företagen och därmed trygga så mycket av deras kompetensbehov som möjligt.

Institutionen bygger upp en ingenjörsutbildning inom datavetenskap för att möta marknadens behov. Strategin för 2020 är att Linnéuniversitetet ska stå för ett utbud av marknadens bredaste data och IT-utbildningar inklusive examensrättigheter för civilingenjörer.