Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

OPG Logistics utökar i Göteborgsområdet

OnePartnerGroup Logistics, eller OPG Logistics, är en långsiktig logistikpartner med framtidssäkra lösningar för handel, e-handel, tillverkande industri och spedition. Tack vare en stark lokal förankring får kunder över hela Sverige tillgång till ett enhetligt paket med tjänster som skapar en trygg och smidig logistik – varje dag, året om.

Det skickas större volymer varor i Sverige idag än någonsin tidigare. E-handelns utveckling är naturligtvis en stark drivkraft, men den tillverkande industrins renässans är kanske ännu mer påtaglig när man talar om ökande godsvolymer. När många aktörer väljer att flytta hem sin tillverkning från lågkostnadsländerna får lokala logistikföretag bråttom.
– Mycket ska levereras enligt just-in-time och en stor utmaning ligger i att många kunder varken kan eller vill binda upp stora kapital på egen lagerhållning. De söker en partner som kan sköta hela logistiken och se till att slutkunden får det som är utlovat i rätt tid och till rätt pris – de söker en partner inom tredjepartslogistik, förklarar Björn Häger, regionchef OPG Logistics region Väst, där Göteborgsregionen ingår.
Tredjepartslogistik kallas ofta för 3PL och omfattar allt från säkerställande av inleveranser och lagerhållning, eventuellt även förädling samt slutligen utleveranser och uppföljning. Rent förenklat kan man säga att allt som har med lager och logistik att göra – inklusive slutmontering i vissa fall, outsourcas till en expert med lång erfarenhet på området.

Nytt lager i Kungsbacka
OPG Logistics är en lokal logistikpartner med förankring på flera ställen i Göteborgsområdet. För att kunna garantera en fortsatt hög servicenivå och kvalitet i enlighet med företagets vision satsar OPG Logistics på nya ytor.
– Vi förstärker bland annat med ytterligare ett lager på 10.000 kvm i Kungsbacka. Lokalerna, som tidigare använts av Santa Maria, ligger strategiskt bra för att serva stora delar av södra Göteborgsområdet och samtidigt tillräckligt nära hamnen och flygplatsen för att snabbt kunna nå de nordiska huvudregionerna, berättar Björn Häger.
Det finns flera intressanta områden strax utanför Göteborg som tack vare god infrastruktur lämpar sig väl för 3PL-lösningar. Kungsbacka är ett sedan tidigare eftertraktat område och att det nya lagret kommer att stå tillgängligt under en längre tid är inte troligt.
– Vi måste ha lediga lokaler för att kunna erbjuda bra logistiklösningar, och det är givetvis en stor utmaning i en attraktiv region som Göteborg och hela Västsverige, konstaterar Björn Häger. Även om det nya laget i Kungsbacka fylls upp så kommer vi att kunna erbjuda andra alternativ eftersom vi fortsätter att förstärka vår närvaro i hela Göteborgsområdet.

Spännande utveckling
Det spekuleras redan kring flera intressanta lägen i regionen där OPG Logistics vill erbjuda större utrymmen för sina kunder. Den största utvecklingen sker i Göteborgs ytterområden samt inom angränsande kommuner som exempelvis Kungsbacka, Mölndal och Härryda.
Björn Häger beskriver en skarp expansion under kommande år, där OPG Logistics kommer att bygga helt nya lokaler på flera attraktiva ställen och samtidigt söka förvärva befintliga lokaler som tillgängliggörs för fortsatt utveckling i regionen.
– I dagsläget kan jag inte avslöja exakt var vi kommer att bygga då vi ännu inte har lokaliserat en lämplig industritomt, men ett större område mellan Göteborg och Borås kan vara intressant, säger Björn Häger lite hemlighetsfullt.
Det blir en spännande utveckling att följa framöver.