Sön 5 dec / År 39 / Nr 4 2021

Öppenhet och struktur nyckeln för Ehrensvärdska gymnasiet

Öppenhet och tydlighet är ledord för Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona. En gymnasieskola som rymmer både idrottsinriktning och naturvetenskaplig spetsutbildning.

Ehrensvärdska gymnasiet är en av fyra kommunala gymnasieskolor i Karlskrona och skolan som ligger mitt i stan kan erbjuda fem program:
Naturvetenskapliga programmet
Teknikprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Hantverksprogrammet med frisörinriktning

– Vi har elever med inriktning alltifrån att bli superakademiker till goda hantverkare, säger rektor Johan Melin.
Skolan har även en spetsutbildning i matematik som är en del av det naturvetenskapliga programmet och där eleverna kommer från hela landet. Här läser eleverna dubbelt så många poäng i matematik jämfört med det vanliga naturvetenskapliga programmet. Skolan samarbetar med Blekinge tekniska högskola och eleverna kan under sina tre gymnasieår läsa kurser som motsvarar ett års högskolestudier.
– Det är en oerhört hög kvalitet på utbildningen. Vi startade den för 7-8 år sedan och var en av de i landet som startade en spetsutbildning.

Idrottsutbildning
Idrott och hälsa är andra områden som har hög prioritet för Ehrensvärdska gymnasiet. Skolan ansvarar för eleverna som väljer att läsa någon av de nationella idrottsutbildningarna med inriktning på bordtennis, gymnastik, friidrott, fäktning, tennis, simning och ishockey.
– Det är en ganska omfattande satsning som när den är fullt utbyggd nästa år kommer att innebära att vi har 120 elever som valt en utbildning som ger dem möjlighet att kombinera en elitsatsning med fullvärdiga gymnasiestudier. Att vi valt just de här idrotterna handlar om att det finns hög kompetens i Karlskrona när det gäller dem och vi har blivit certifierade av respektive specialidrottsförbund och Skolverket för att bedriva utbildningen.
Ehrensvärdska gymnasiet har ansvaret för idrottseleverna men om de skulle vilja läsa ett program som inte finns på skolan har de möjlighet att göra det vid någon av de andra gymnasieskolorna.

Jobbgaranti
En annan nyhet som är på gång är att Karlskrona kommun planerar för att kunna erbjuda eleverna vid Vård- och omsorgsprogrammet en jobbgaranti när de tar examen.
– Det innebär att de erbjuds jobb i kommunen när de tagit sin examen. Vi tror att det kommer att höja programmets attraktionskraft och öka elevernas ambition.
Idag finns 562 elever på Ehrensvärdska gymnasiet och när Johan Melin ska peka på vad som utmärker skolan gör han det utan att tveka.
– Det är den anda som råder med en god stämning och ett öppet klimat, mellan elever och mellan elever och lärare. Vi försöker att vara öppna och kommunikativa samtidigt som vi är väldigt tydliga och strukturerade. Vet man som elev vad som gäller så kan man rikta fullt fokus på det som är viktigt.