Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Optimerat underhåll skapar tillväxt

N4 Teknik kan precis som många andra företag i Biovation Park räknas som en avknoppning till AstraZeneca. Grundarna Roger Baakki, Linda Lindqvist och Thomas Widlund såg en möjlighet i att utveckla tjänster kring Scientific Services, det vill säga laboratoriesupport och tekniskt stöd i forskningsmiljö. Något som de redan arbetat med under många år på AstraZeneca och som de var övertygade om att nästa generation företagare i området skulle behöva.

Det visade sig att trion hade rätt. Idag är N4 Teknik en heltäckande servicepartner för hela Biovation Parks organisation, omfattande fastighetsägaren Acturum samt alla hyresgäster i parken. Det betyder att N4 Teknik tryggar all logistik, support, drift och underhåll som behövs, inklusive leverans, installation och service av komplett laboratorieutrustning.
– Vår verksamhet bygger på mycket täta kontakter med företagen i parken. Vi ser till så att deras vardag fungerar genom att leverera i princip allt de behöver för att kunna bedriva sin dagliga verksamhet, förklarar N4 Tekniks vd Roger Baakki.

Löser det mesta
Som exempel bidrar N4 Teknik med daglig support i laboratoriemiljöerna och ser bland annat över behovet av förbrukningsmaterial. Men det är inte allt. Inom N4 Teknik finns kompetens för att ta hand om det mesta, från kemikaliehantering till leverans av gasflaskor.
– Vi designar även passande drift- och underhållsplaner så att kunden aldrig behöver oroa sig över om utrustningen fungerar optimalt eller inte – det ska den alltid göra och det gör den genom att vi bevakar serviceintervallerna. Den bärande tanken är att kunderna aldrig ska behöva betala för mycket för drift och underhåll, vårt mål är att alltid fokusera på att minimera våra kunders drift- och underhållskostnader, tillägger Roger Baakki.
Ambitionen tryggas genom att en och samma leverantör sköter helheten och N4 Teknik har vuxit snabbt på två år. Idag sysselsätter företaget ett tiotal heltidsanställda plus ett dussin inhyrda specialister. För att kunna leverera en heltäckande service krävs givetvis väletablerade samarbeten med underleverantörer utanför Biovation Park, men gärna med lokal förankring i Södertälje. På så vis är N4 Teknik en partner som dessutom kan vara länken in till en expanderande marknad i Biovation Park.

Räknar med fortsatt uppgång
N4 Teknik kan med största sannolikhet fortsätta expandera. Inte minst med tanke på att finns stora planer kring den framtida utformningen av hela Södertälje Science Park, där Biovation Park ingår. Ramavtal finns redan med de största aktörerna i Södertälje såsom AstraZeneca, Acturum, SPPD och Karolinska Institutet via forskningscentret Swetox.
– Jag bedömer att vi nu har klivit över gränsen mellan uppsökande försäljning och att istället får förfrågningar från potentiella kunder. Eftersom vi räknar med en fortsatt uppgång och stabilitet i verksamheten så kommer vi att fortsätta rekrytera under 2015, upplyser Roger Baakki.
Det är i mångt och mycket kunderna som avgör vilken kompetens N4 Teknik ska ha, eftersom företagets affärsidé går ut på att leverera en heltäckande service som effektiviserar deras verksamhet. Slutligen säger Roger Baakki:
– Sammanfattningsvis kan man konstatera att vi genom vår roll och våra tjänster blir en tillgång för varje kund i det att vi faktiskt bidrar till att minimera deras kostnader.